Studia II stopnia po polsku

Udostępnij strone

Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) odbywa się jedynie na podstawie złożonych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia do Collegium Civitas jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Nie będą przyjmowani kandydaci z przeniesienia na II rok studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.