Studia II stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

 1. 1
  podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia – wydruk z serwisu Rekrutacja online (studia dwujęzyczne polsko-angielskie) lub z serwisu Admissions online (studia w języku angielskim)
 2. 2
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego – przykład zdjęcia)
 4. 4
  poświadczenie znajomości języka angielskiego
 5. 5
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej
 6. 6
  w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu

 

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską