Studia II stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl (studia dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim). Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym, na świadectwie dojrzałości oraz dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  Rekrutacja online lub Admissions online
 2. 2
  Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. 3
  Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
 4. 4
  Decyzja.
  Wyniki rekrutacji otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie rekrutacji online.
 5. 5
  Dopełnienie formalności.
  Po zakwalifikowaniu na studia następuje podpisanie Umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia.
 6. 6
  Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć zostaniesz poinformowany o wpisie na listę studentów za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacji online oraz otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.


UWAGA!
Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.

 

 

 

Oferta studiów II stopnia stacjonarnych po angielsku

 

Oferta studiów II stopnia stacjonarnych dwujęzycznych