Doktorat

Udostępnij strone

O przyjęcie do Programu Doktorskiego może ubiegać się każdy absolwent wyższej uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk społecznych (bądź równorzędnych), bez względu na ukończony wcześniej kierunek studiów oraz okres, jaki upłynął od ich ukończenia.

O przyjęciu do programu decyduje Komisja Kwalifikacyjna, z kierownikiem programu jako przewodniczącym. Przyjęcie następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest projekt przyszłej rozprawy doktorskiej, stan jego zaawansowania oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Od kandydatów oczekuje się znajomości co najmniej jednego języka obcego.

Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na Program Doktorski w zakresie Socjologii
2. Ankieta osobowa Pobierz
3. Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
4. CV
5. Jedno zdjęcie (format 3,5 cm x 4,5 cm)
6. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równorzędnych lub kopia poświadczona przez Collegium Civitas,
7. Dowód wpłaty wpisowego na konto Collegium Civitas
8. Projekt rozprawy doktorskiej (do 5 stron – 9000 znaków)
9. Informacja o zainteresowaniach naukowych z wykazem dotychczasowych publikacji (jeśli pojawiły się w dorobku naukowym).

Dokumenty należy składać osobiście
lub korespondencyjnie na adres:

Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. (22) 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone pod koniec września.