Kursy językowe dla kandydatów

Udostępnij strone

KURS JĘZYKA POLSKIEGO  dla kandydatów na studia w Collegium Civitas.

Nasze kursy przygotowują językowo i kulturowo cudzoziemców pragnących mieszkać w Polsce.

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestnika poziomu B1 znajomości języka polskiego.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany pod względem językowym i kulturowym do życia oraz studiowania w Polsce lub w przypadku niższego poziomu wyjściowego – ukierunkowany do dalszej nauki języka polskiego, która umożliwi mu osiągnięcie poziomu niezbędnego do podjęcia studiów w Polsce. Będzie dysponował podstawowym słownictwem z obszaru studiowania/kierunku studiów, będzie także efektywnie używał języka polskiego w sytuacjach życiowych.

Kurs kończy się egzaminem certyfikującym znajomość języka polskiego na oczekiwanym poziomie B1.

 

Zajęcia są prowadzone w małych grupach od 8 do 12 osób – do uruchomienia zajęć wymagane jest utworzenie grupy co najmniej 8 osób.

 

Terminy kursów

KURSY MIESIĘCZNE: WRZESIEŃ 

spotkania 5 razy w tygodniu – w sumie realizacja 80 godzin

 

koszt: 1290 zł

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka polskiego na poziomie A2 lub wyższym.

 

ZASADY PRZYJĘĆ

Etapy procesu rekrutacji

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij, wydrukuj oraz podpisz internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem: rekrutacja.civitas.edu.pl
  Ścieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)
  Zwróć uwagę, aby dane osobowe były takie same jak w paszporcie
 2. Dokonaj opłaty za kurs. Szczegóły płatności znajdziesz w zakładce opłaty.
 3. Prześlij podpisany formularz, podpisane umowy oraz potwierdzenie opłaty za kurs na adres Działu Rekrutacji Collegium Civitas
 4. Potwierdzenie otrzymania aplikacji na kurs. Po dostarczeniu dokumentów, Dział Rekrutacji poinformuje Cię o otrzymaniu Twojego zgłoszenia na kurs drogą mailową oraz na stronie serwisu rekrutacyjnego.
 5. Decyzja i zaproszenie na kurs.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Skan podpisanego wydruku formularza-wniosku o przyjęcie na kurs

rekrutacja.civitas.edu.pl – Ścieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)

 1. Dowód wniesienia opłaty za kurs.

 

Kontakt:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
e-mail: admissions@civitas.edu.pl
tel. (22) 656 71 89.

 

Opłaty

1-miesięczny kurs j. polskiego – cena: 1290 PLN

 

Dane do przelewu:

Dane właściciela konta: Collegium Civitas
adres właściciela konta: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Nazwa banku: Alior Bank SA
numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196
tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer kandydata
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL95 2490 0005 0000 4600 1851 0196

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko rodzaj kursu

Termin wpłaty opłaty za kurs:
W ciągu 5 dni od daty wypełnienia formularza rekrutacyjnego na kurs.