Kursy językowe dla kandydatów

Udostępnij strone

KURS JĘZYKA POLSKIEGO  dla kandydatów na studia w Collegium Civitas. Nasze kursy przygotowują językowo i kulturowo cudzoziemców pragnących mieszkać w Polsce.
W trosce o jak najskuteczniejsze przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim w Collegium Civitas, umożliwiamy uczestnikom kursów semestralnych udział w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych.

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestnika poziomu B2 znajomości języka polskiego.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany pod względem językowym i kulturowym do życia oraz studiowania w Polsce lub w przypadku niższego poziomu wyjściowego – ukierunkowany do dalszej nauki języka polskiego, która umożliwi mu osiągnięcie poziomu niezbędnego do podjęcia studiów w Polsce. Będzie dysponował podstawowym słownictwem z obszaru studiowania/kierunku studiów, będzie także efektywnie używał języka polskiego w sytuacjach życiowych.

Kurs kończy się egzaminem certyfikującym znajomość języka polskiego na oczekiwanym poziomie B2.

 

Oferujemy kursy  semestralne i wakacyjne, a także miesięczne (dla najbardziej zaawansowanych).

Zajęcia są prowadzone w małych grupach od 8 do 12 osób – do uruchomienia zajęć wymagane jest utworzenie grupy co najmniej 8 osób.

Terminy kursów

KURSY MIESIĘCZNE: WRZESIEŃ
spotkania 5 razy w tygodniu – w sumie realizacja 80 godzin
koszt: 300 Euro (lub 1290 zł)

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub wyższym.

 

 

 

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla kandydatów na studia w Collegium Civitas

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja znajomość języka angielskiego jest na wystarczającym poziomie i czy w pełni będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, to semestralne i wakacyjne uzupełniające kursy są właśnie dla Ciebie. Pozwolą Ci usystematyzować wiedzę i uzupełnić ewentualne braki językowe.

Podczas trwania każdego z kursu nabywane są wszystkie umiejętności językowe:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów czytanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • mówienie i pisanie.

W czasie kursu uczestnicy mają nauczyć się posługiwania się językiem angielskim, rozumienia znaczenia przekazu zawartego w tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, a główny nacisk położony jest na terminologię związaną z kierunkiem studiów – niezbędną do rozumienia wykładów i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem certyfikującym znajomość języka angielskiego TOEIC.

Oferujemy kursy  semestralne i wakacyjne, a także miesięczne (dla najbardziej zaawansowanych).

Zajęcia są prowadzone w małych grupach od 8 do 12 osób – do uruchomienia zajęć wymagane jest utworzenie grupy co najmniej 8 osób.

TERMINY KURSÓW

KURSY MIESIĘCZNE: WRZESIEŃ
spotkania 5 razy w tygodniu – w sumie realizacja 100 godzin
koszt: 390 Euro

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym.

 

KURSY SEMESTRALNE
Total of 250 hours plus intercultural adaptation training and the possibility to participate in selected courses at Collegium Civitas (as unenrolled student).
koszt: 1800 Euro

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

KURSY 2-SEMESTRALNE
Total of 600 hours plus intercultural adaptation training and the possibility to participate in selected courses at Collegium Civitas (as unenrolled student).
koszt: 3200 Euro

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

 

 

Więcej informacji:

ZASADY PRZYJĘĆ

Etapy procesu rekrutacji

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij, wydrukuj oraz podpisz internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem:kurs języka polskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)kurs języka angielskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: start the registration -> courses -> faculty (nazwa wybranego kursu)Zwróć uwagę, aby dane osobowe były takie same jak w paszporcie
 2. Dokonaj opłaty za kurs. Szczegóły płatności znajdziesz w zakładce opłaty.
 3. Prześlij skan podpisanego formularza, paszportu oraz potwierdzenie opłaty za kurs na adres admissions@civitas.edu.pl
 4. Potwierdzenie otrzymania aplikacji na kurs. Po dostarczeniu dokumentów, Dział Rekrutacji poinformuje Cię o otrzymaniu Twojego zgłoszenia na kurs drogą mailową oraz na stronie serwisu rekrutacyjnego.
 5. Decyzja i zaproszenie na kurs.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

 1. Skan podpisanego wydruku formularza-wniosku o przyjęcie na kurs

kurs języka polskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)

kurs języka angielskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: start the registration -> courses -> faculty (nazwa wybranego kursu)

 1. Skan paszportu
 2. Dowód wniesienia opłaty za kurs.

Kontakt:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
e-mail: admissions@civitas.edu.pl
tel. (22) 656 71 89.

Opłaty

Nazwa kursu Opłata za kurs w PLN Opłata za kurs w EURO
One month English course wg kursu na dany dzień
390 EUR
1 semester English course wg kursu na dany dzień 1800 EUR
1 year English course wg kursu na dany dzień 3200 EUR
1-miesięczny kurs j. polskiego 1290 PLN 320 EUR

 

Dane do przelewu:

Collegium Civitas

Plac Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland
PL 13 2490 0005 0000 4600 8562 8785

Kod BIC: ALBPPLPW

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko rodzaj kursu

Termin wpłaty opłaty za kurs:
W ciągu 5 dni od daty wypełnienia formularza rekrutacyjnego na kurs.