Kursy językowe dla kandydatów

Udostępnij strone

KURS JĘZYKA POLSKIEGO  dla kandydatów na studia w Collegium Civitas. Nasze kursy przygotowują językowo i kulturowo cudzoziemców pragnących mieszkać w Polsce.
W trosce o jak najskuteczniejsze przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim w Collegium Civitas, umożliwiamy uczestnikom kursów semestralnych udział w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych.

Celem Kursu jest osiągnięcie przez uczestnika poziomu B2 znajomości języka polskiego.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany pod względem językowym i kulturowym do życia oraz studiowania w Polsce lub w przypadku niższego poziomu wyjściowego – ukierunkowany do dalszej nauki języka polskiego, która umożliwi mu osiągnięcie poziomu niezbędnego do podjęcia studiów w Polsce. Będzie dysponował podstawowym słownictwem z obszaru studiowania/kierunku studiów, będzie także efektywnie używał języka polskiego w sytuacjach życiowych.

Kurs kończy się egzaminem certyfikującym znajomość języka polskiego na oczekiwanym poziomie B2.

 

Oferujemy kursy  semestralne i wakacyjne, a także miesięczne (dla najbardziej zaawansowanych).

Zajęcia są prowadzone w małych grupach od 8 do 12 osób – do uruchomienia zajęć wymagane jest utworzenie grupy co najmniej 8 osób.

Terminy kursów

KURSY MIESIĘCZNE: WRZESIEŃ
spotkania 4 razy w tygodniu – w sumie realizacja 80 godzin
koszt: 300 Euro (lub 1290 zł)

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub wyższym.

 

KURSY WAKACYJNE (lipiec – wrzesień)
spotkania 4 razy w tygodniu – w sumie realizacja 192 godzin
koszt: 540 Euro (lub 2322 Euro)

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka polskiego na poziomie A2 lub wyższym.

 

KURSY SEMESTRALNE
spotkania 3 razy w tygodniu – w sumie realizacja 350 godzin
koszt: 910 Euro (lub 3913 zł)

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.

W indywidualnych przypadkach możliwe jest przyjęcie na kurs kandydata znającego język polski na poziomie A1.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla kandydatów na studia w Collegium Civitas

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja znajomość języka angielskiego jest na wystarczającym poziomie i czy w pełni będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, to semestralne i wakacyjne uzupełniające kursy są właśnie dla Ciebie. Pozwolą Ci usystematyzować wiedzę i uzupełnić ewentualne braki językowe.

Podczas trwania każdego z kursu nabywane są wszystkie umiejętności językowe:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów czytanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • mówienie i pisanie.

W czasie kursu uczestnicy mają nauczyć się posługiwania się językiem angielskim, rozumienia znaczenia przekazu zawartego w tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, a główny nacisk położony jest na terminologię związaną z kierunkiem studiów – niezbędną do rozumienia wykładów i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem certyfikującym znajomość języka angielskiego TOEIC.

Oferujemy kursy  semestralne i wakacyjne, a także miesięczne (dla najbardziej zaawansowanych).

Zajęcia są prowadzone w małych grupach od 8 do 12 osób – do uruchomienia zajęć wymagane jest utworzenie grupy co najmniej 8 osób.

TERMINY KURSÓW

KURSY MIESIĘCZNE: WRZESIEŃ
spotkania 4 razy w tygodniu – w sumie realizacja 100 godzin
koszt: 300 Euro

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym.

 

KURSY DWUMIESIĘCZNE
spotkania 4 razy w tygodniu – w sumie realizacja 192 godzin
koszt: 470 Euro

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

 

KURSY SEMESTRALNE: LUTY-WRZESIEŃ
spotkania 3 razy w tygodniu – w sumie realizacja 350 godzin
koszt: 1500 Euro + 100 euro

Aby wziąć udział w kursie zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

 

 

Więcej informacji:

ZASADY PRZYJĘĆ

Etapy procesu rekrutacji

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij, wydrukuj oraz podpisz internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem:
 • kurs języka polskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)
 • kurs języka angielskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: start the registration -> courses -> faculty (nazwa wybranego kursu)

Zwróć uwagę, aby dane osobowe były takie same jak w paszporcie

 1. Dokonaj opłaty za kurs. Szczegóły płatności znajdziesz w zakładce opłaty.
 1. Prześlij skan podpisanego formularza, paszportu oraz potwierdzenie opłaty za kurs na adres admissions@civitas.edu.pl
 1. Potwierdzenie otrzymania aplikacji na kurs. Po dostarczeniu dokumentów, Dział Rekrutacji poinformuje Cię o otrzymaniu Twojego zgłoszenia na kurs drogą mailową oraz na stronie serwisu rekrutacyjnego.
 2. Decyzja i zaproszenie na kurs.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

 1. Skan podpisanego wydruku formularza-wniosku o przyjęcie na kurs
 • kurs języka polskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)
 • kurs języka angielskiego civitas.edu.pl Ścieżka wyboru kursu: start the registration -> courses -> faculty (nazwa wybranego kursu)
 1. Skan paszportu
 2. Dowód wniesienia opłaty za kurs.

Kontakt:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
e-mail: admissions@civitas.edu.pl
tel. (22) 656 71 89.

Opłaty

Nazwa kursu Opłata za kurs w PLN Opłata za kurs w EURO
miesięczny kurs języka polskiego (wrzesień 2017) 1290 PLN 300 Euro
wakacyjny kurs języka polskiego (lipiec – wrzesień 2017) 2322 PLN 540 Euro
semestralny kursy języka polskiego (jesień 2017)

 

3913 PLN 910 Euro
One month English course (September 2017)

 

290 Euro
Summer English course (July-September 2017)

 

740 Euro
One semester English course (Autumn 2017)

 

1500 Euro + 100 Euro

 

Dane do przelewu:
Tytuł przelewu: imię nazwisko kurs języka polskiego
Nazwa właściciela konta
: Collegium Civitas
Adres właściciela konta: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Nazwa banku: Alior Bank SA
Adres banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196

Termin wpłaty opłaty za kurs:
W ciągu 5 dni od daty wypełnienia formularza rekrutacyjnego na kurs.