FAQ

Udostępnij strone

Szanowni  Państwo, monitorujemy na bieżąco obecną sytuację w kraju i na świecie i staramy się szukać odpowiednich rozwiązań, które będzie można wdrożyć w razie wystąpienia jakichkolwiek niedogodności w procesie rekrutacji na studia.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Terminy prowadzenia rekrutacji

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rekrutacja rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r.

Do kiedy trwa rekrutacja na studia?

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc. Prosimy o załączenie na koncie rekrutacyjnym skanów dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia w ciągu 5 dni od wypełnienia formularza rekrutacyjnego online. O terminie dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do wglądu poinformujemy Was drogą mailową.

Od kiedy mogą aplikować tegoroczni maturzyści?

Tegoroczni maturzyści mogą aplikować na studia od 15 kwietnia 2020, tj. przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości (warunkowa rezerwacja miejsca na wybranym kierunku studiów). Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy uzupełnić dane na koncie rekrutacyjnym i przesłać skan dokumentu. Oryginał należy dostarczyć do wglądu w wyznaczonym terminie.

Kiedy mogę złożyć oryginały dokumentów?

Możliwa jest rezerwacja wizyty w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas, jednak wyłącznie w celu złożenia oryginałów dokumentów: https://civitas.nakiedy.pl/site/.

Spotkania możliwe będą od 10.08. Ze względów bezpieczeństwa obsługiwane będą wyłącznie osoby umówione.

Lokalizacja Działu Rekrutacji: pokój 1210 na 12. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

 

Proces rekrutacji na studia oraz dokumenty aplikacyjne

Czy studia będą prowadzone w trybie online?

W zimowym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą odbywać się w trybie online, w związku z zagrożeniem rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Decyzja dot. organizacji zajęć w kolejnym semestrze zostanie podjęta w późniejszym czasie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.

W jaki sposób mogę zapisać się na studia?

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem: rekrutacja.civitas.edu.pl (studia w języku polskim oraz dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim).
Skompletuj niezbędne dokumenty aplikacyjne, złóż aplikację online na studia (wraz ze skanami dokumentów) i czekaj na wyniki rekrutacji.

Jakie dokumenty mam złożyć w procesie rekrutacji na studia?

Listę dokumentów można znaleźć na stronie Zasady rekrutacji

Czy mogę przesłać skany dokumentów drogą mailową?

Obcokrajowcy na wstępnym etapie rekrutacji mogą przesłać skany dokumentów aplikacyjnych na studia na adres admissions@civitas.edu.pl.

Obywatele polscy proszeni są o załączenie skanów dokumentów na platformie rekrutacyjnej (www.rekrutacja.civitas.edu.pl), a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów do wglądu w wyznaczonym terminie.

Możliwa jest rezerwacja wizyty w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas, wyłącznie w celu złożenia oryginałów dokumentów: https://civitas.nakiedy.pl/site/.
Spotkania możliwe będą od 10.08. Ze względów bezpieczeństwa obsługiwane będą wyłącznie osoby umówione.
Lokalizacja Działu Rekrutacji: pokój 1210 na 12. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Jakie są wymagane dokumenty na studia I stopnia?

  • skan wydrukowanego i podpisanego formularza-wniosku o przyjęcie na studia
  • skan świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
  • 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego lub paszportu) przykład zdjęcia – nieobowiązkowe
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Jeśli płatność została dokonana przez system PayU, potwierdzenie nie jest wymagane

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane poza Polską? Tu można sprawdzić zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią na Ukrainie, w roku 2020, muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej i certyfikat z wynikami egzaminów ZNO (ЗНО) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej z uwzględnionymi wynikami egzaminów ZNO.

Jakie są wymagane dokumenty na studia II stopnia?

  1. skan wydrukowanego i podpisanego formularza-wniosku o przyjęcie na studia
  2. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie) – w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, przyjmujemy zaświadczenie o obronie wydane przez Dziekanat/Dział Spraw Studenckich
  3. 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego lub paszportu) – przykład zdjęcia – nieobowiązkowe
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  Jeśli płatność została dokonana przez system PayU, potwierdzenie nie jest wymagane.
  5. w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu (nie dotyczy absolwentów CC)

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany poza Polską? Tu można sprawdzić zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę złożyć dokumenty na studia?

Tak, osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą w procesie rekrutacji przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez uczelnię macierzystą. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu 30 dni od obrony.

Jaki jest proces rekrutacji dla absolwentów CC?

Absolwenci CC przesyłają na platformę rekrutacyjną skan wydrukowanego, podpisanego formularza rekrutacyjnego, jedną fotografię paszportową oraz skan dyplomu ukończenia studiów (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu w wyznaczonym terminie).

Byłem/byłam już studentem/studentką CC, jak mogę ponownie zaaplikować na studia?

Jeżeli masz już konto w naszym systemie to zaloguj się, wybierz opcję “dodaj ścieżkę”, a następnie wybierz preferowany kierunek studiów. Jeżeli nie pamiętasz swoich danych do logowania skontaktuj się z Działem Rekrutacji: rekrutacja@civitas.edu.pl

Czy mogę złożyć zdjęcia w dowolnym formacie?

Niestety nie, należy złożyć zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego/paszportu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o wynikach rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w serwisie rekrutacyjnym, na indywidualnym koncie kandydata, pod adresem:
studia w języku polskim i polsko/angielskie: https://rekrutacja.civitas.edu.pl
studia w języku angielskim: https://admissions.civitas.edu.pl

Jaki jest przelicznik ocen na studia I stopnia?

Co wpisuję w miejscu ocen z Matury – wyniki procentowe czy punkty rekrutacyjne?

W przypadku nowej matury wyniki w procentach, jednak bez znaku procentowego (%), np. 90.
W przypadku starej matury oceny, np. bardzo dobry.

 

Formularz rekrutacyjny online i portal dla kandydata

Po wypełnieniu formularza on-line nie otrzymałem maila z loginem do portalu dla kandydata. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Zgubiłem login do portalu dla kandydata.

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Pomyliłem się w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego, jak mam poprawić dane?

Nie ma powodu do zmartwienia! Po zalogowaniu się do portalu dla kandydata można samodzielnie edytować swoje dane osobowe lub skontaktować się z pracownikiem Działu Rekrutacji, który edytuje dane za Ciebie.

Adres portalu dla kandydata gdzie możesz edytować dane:

studia w języku polskim i polsko/angielskie: https://rekrutacja.civitas.edu.pl

studia w języku angielskim: https://admissions.civitas.edu.pl

Uwaga! W przypadku edycji/zmiany adresu email prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Działu Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Czy formularz rekrutacyjny musi być załączony w całości, czy wystarczy ostatnia strona z podpisem?

Formularz rekrutacyjny należy załączyć w całości, w jednym pliku.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji: rekrutacja@civitas.edu.pl

 

Opłaty

Co wpisać w tytule przelewu opłaty rekrutacyjnej?

W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz numer kandydata.

Jaki jest numer konta do wpłat?

Opłaty należy wnosić na numer konta Collegium Civitas 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196.
Wyłącznie w przypadku płatności przez PayU pojawi się inny numer konta, ponieważ środki są przekazywane najpierw na konto systemu.

Czy czesne można wpłacić gotówką w kasie uczelni?

Niestety, nie ma takiej możliwości, ale opłatę gotówką można uiścić w każdym urzędzie pocztowym.
Wszelkie opłaty należy wnosić na konto Collegium Civitas nr 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196.

Czy czesne wnosi się na ten sam numer konta, na który wpłacałem opłatę rekrutacyjną?

Tak, czesne w całości lub pierwszą ratę należy wnieść na ten sam, ogólny numer konta uczelni lub przez system PayU.
W przypadku płatności objętej zniżką nie ma możliwości dokonywania opłaty przez system PayU.W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz numer kandydata.

 

Po zakwalifikowaniu na studia

Jakie są dalsze kroki po zakwalifikowaniu na studia?

Wszystkie informacje będą dostępne w serwisie rekrutacyjnym pod adresem:

studia w języku polskim i polsko/angielskie: https://rekrutacja.civitas.edu.pl

studia w języku angielskim: https://admissions.civitas.edu.pl

Zostałem zakwalifikowany na studia – czy mogę odebrać już legitymację studencką?

Legitymacje studenckie będą wydawane od października 2020 r., po dopełnieniu formalności związanych z zakwalifikowaniem na studia (dostarczeniu podpisanej umowy Uczelnia-Student i dokonaniu opłat) oraz po uzyskaniu wpisu na listę studentów.