FAQ

Udostępnij strone

Terminy prowadzenia rekrutacji

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rekrutacja rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r.

Do kiedy trwa rekrutacja na studia?

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc. Prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych na studia w ciągu 5 dni od wypełnienie formularza rekrutacyjnego online. Tegoroczni maturzyści proszeni są o złożenie aplikacji na studia po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

 

Proces rekrutacji na studia oraz dokumenty aplikacyjne

W jaki sposób mogę zapisać się na studia?

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem: rekrutacja.civitas.edu.pl (studia w języku polskim oraz dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim).

Skompletuj dokumenty aplikacyjne na studia, złóż aplikację na studia i poczekaj na wyniki rekrutacji.

Jakie dokumenty mam złożyć w procesie rekrutacji na studia?

Listę dokumentów znajdziesz na stronie Zasady rekrutacji

Co zrobić, jeżeli nie mam możliwości wydrukowania formularza rekrutacyjnego?

Formularz Rekrutacyjny można wydrukować w Dziale Rekrutacji przy okazji składania dokumentów.

Czy mogę przesłać skany dokumentów drogą mailową?

Obcokrajowcy na wstępnym etapie rekrutacji mogą przesłać skany dokumentów aplikacyjnych na studia. Obywatele Polscy proszeni są o dostarczenie oryginałów dokumentów.

Jakie są wymagane dokumenty na studia I stopnia?

  • podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia civitas.edu.pl
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
  • 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przykład zdjęcia
  • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane poza Polską? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

Jakie są wymagane dokumenty na studia II stopnia?

  1. podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
  3. 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przykład zdjęcia
  4. dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (nie dotyczy absolwentów CC)
  5. w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu (nie dotyczy absolwentów CC)

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany poza Polską? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę złożyć dokumenty na studia?

Tak, osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą w procesie rekrutacji przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez uczelnię macierzystą. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu 30 dni.

Jaki jest proces rekrutacji dla absolwentów CC?

Absolwenci CC składają w Dziale Rekrutacji wydrukowany, podpisany formularz rekrutacyjny, jedną fotografię paszportową oraz kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu w Dziale Rekrutacji).

Czy mogę złożyć zdjęcia w dowolnym formacie?

Niestety nie, należy złożyć zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego =  paszportu.

W jakim czasie od momentu złożenia kompletu dokumentów na studia mogę spodziewać się wyników rekrutacji?

Kandydat na studia w języku polskim otrzymuje wyniki rekrutacji w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów. W wyjątkowych przypadkach przekazanie wyników rekrutacji może zająć więcej niż 2 dni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o wynikach rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w serwisie rekrutacyjnym pod adresem:

studia w języku polskim i polsko/angielskie: https://rekrutacja.civitas.edu.pl/Login.aspx

studia w języku angielskim: https://admissions.civitas.edu.pl/Login.aspx

Jaki jest przelicznik ocen na studia I stopnia?

Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

Nowa matura: egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2020. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1% – 1 pkt 1% – 1,5 pkt

Stara matura: egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat. Wyniki egzaminu są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z dwóch pisemnych części egzaminu maturalnego oraz jednej części ustnej

Skala 1 – 6 Skala 2 – 5
2 (dop) – 20 pkt
3 (dst) – 40 pkt 3 (dst) – 40 pkt
4 (db) – 60 pkt 4 (db) – 70 pkt
5 (bdb) – 80 pkt 5 (bdb) – 100 pkt
6 (cel) – 100 pkt

 

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate Diploma)

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z pisemnej części egzaminu.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1 pkt – 1 pkt 1 pkt – 1,5 pkt
1 – 0   pkt
2 – 20 pkt
3 – 40 pkt
4 – 60 pkt
5 – 75 pkt
6 – 90 pkt
7- 100pkt

Wyniki uzyskane przez kandydatów posiadających zagraniczne wykształcenie są przeliczane odpowiednio w zależności od skali ocen obowiązującej w danym kraju.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych uzyskanych z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na maturze pisemnej.

Co wpisuję w miejscu ocen z Matury – wyniki procentowe czy punkty rekrutacyjne?

W przypadku nowej matury wyniki w procentach, bez znaku procentowego (%) np. 90.
W przypadku starej matury oceny np. bardzo dobry.

 

Formularz rekrutacyjny online i portal dla kandydata

Po wypełnieniu formularza on-line nie otrzymałem maila z loginem do portalu dla kandydata. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Zgubiłem login do portalu dla kandydata.

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Pomyliłem się w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego, jak mam poprawić dane?

Nie martw się! Po zalogowaniu w portalu dla kandydata możesz samodzielnie edytować swoje dane osobowe lub skontaktować się z pracownikiem Działu Rekrutacji, który edytuje dane za Ciebie.

Adres portalu dla kandydata gdzie możesz edytować dane:

studia w języku polskim i polsko/angielskie: https://rekrutacja.civitas.edu.pl/Login.aspx

studia w języku angielskim: https://admissions.civitas.edu.pl/Login.aspx

Uwaga! W przypadku edycji adresu email prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Działu Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

 

Co zrobić, jeżeli nie mam dostępu do Internetu i nie mogę wypełnić formularza rekrutacyjnego?

Formularz można wypełnić na miejscu, w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas.

 

Opłaty

Jak zatytułować wpłatę opłaty kwalifikacyjnej?

W tytule wpłaty proszę wpisać: opłata kwalifikacyjna imię i nazwisko.

Jaki jest numer konta do wpłat?

Wszelkie opłaty można wpłacać na numer konta CC 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196.

Czy czesne można wpłacić gotówką w kasie uczelni?

Nie, ale na terenie Pałacu Kultury i Nauki znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

Poniedziałek-piątek 08.00-15.00

Wszelkie opłaty można wpłacać na numer konta CC 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196.

Czy czesne wnosi się na ten sam numer konta, na który wpłacałem opłatę kwalifikacyjną?

Tak, czesne w całości lub pierwszą ratę należy wnieść na ten sam, ogólny numer konta uczelni.

Jak zatytułować wpłaty?

W tytule wpłaty podaj imię, nazwisko oraz numer kandydata.

 

Po zakwalifikowaniu na studia

Jakie są dalsze kroki po zakwalifikowaniu na studia?

Wszystkie informacje będą dostępne w serwisie rekrutacyjnym pod adresem:

studia w języku polskim i polsko/angielskie: https://rekrutacja.civitas.edu.pl/Login.aspx

studia w języku angielskim: https://admissions.civitas.edu.pl/Login.aspx

Zostałem zakwalifikowany na studia, czy mogę odebrać już legitymację studencką?

Legitymacja studencka wydawana jest po dopełnieniu formalności związanych z zakwalifikowaniem na studia (dostarczeniu podpisanej umowy Uczelnia-Student, dokonaniu opłat) oraz po uzyskaniu wpisu na listę studentów, od października 2020 r.

Czy studenci Collegium Civitas posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką?

Tak, studenci posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką.