Wiedza o winie. Media, rynek, kultura

Udostępnij strone

Program

Program studiów obejmuje 172 godziny wykładów oraz warsztatów degustacji analitycznej, podczas których słuchacze skosztują łącznie ok. 80 gatunków wina z kilkunastu krajów i kilkudziesięciu regionów winiarskich świata. Zajęcia będą realizowane przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Opcjonalny weekendowy wyjazd studyjny do Austrii połączony ze zwiedzaniem winnic i winiarni, degustacjami, warsztatem kupażowania win itp.

W trakcie studiów słuchacze uczestniczyć będą w weekendowym wyjeździe studyjnym do winnicy Srebrna Góra na krakowskich Bielanach.
Język wykładowy:
polski (część zajęć będzie prowadzona w języku angielskim)

Ramowy program Studiów:*

 •  Wykład wprowadzający (2 godz. wykład) – dr M. Bardel
 •  Zasady sztuki sommelierskiej i savoir-vivre’u (4 godz. warsztaty) – W. Giebuta
 •  Ogólna typologia wina (5 godz. wykład) – dr M. Bardel
 •  Światowe rynki wina (6 godz. wykład) – prof. dr hab. M. Rekowski
 •  Historia wina (8 godz. wykład) – Ł. Wojnarowicz
 •  Enologia cz. I. Zasady winogrodnictwa (2 godz. wykład) – S. Drori/W.Bosak
 •  Enologia cz. II Technologia produkcji (11 godz. wykład)– S.Drori/W. Bosak
 •  Systematic Approach to Wine Tasting (12 godz. ang. warsztaty degustacji) – M. Bielka-Vescovi
 •  Comparative Tasting of Wine Varietals (24 godz. ang. warsztaty degustacji) – dr M. Bardel
 •  Praktyki w winnicy Srebrna Góra (3 godz. warsztaty terenowe) – dr M. Bardel
 •  Handel winem w Polsce (8 godz. wykład, warsztaty)- A. Boruta / P. Gąsiorek
 •  Fizjologia smaku / wino w kuchni (5 godz. warsztaty)– dr M. Więckowicz / W. Giebuta
 •  Inwestycje w wino (2 godz. wykład) – M. Piwecki
 •  Geografia wina – Francja (12 godz. wykład z el. ćwiczeń) – dr hab. M. Bieńczyk
 •  Geografia wina – Włochy (10 godz. wykład z el. ćwiczeń) – W. Giebuta
 •  Geografia wina – Hiszpania i Portugalia (7 godz. wykład z el. ćwiczeń) – W. Gogoliński
 •  Geografia wina – Europa Środkowa (6 godz. wykład z el. ćwiczeń)– W. Giebuta
 •  Geografia wina – Ameryka Płn. i Poł. (4 godz. wykład z el. ćwiczeń)– W. Gogoliński
 •  Geografia wina – Australia, Nowa Zelandia, RPA (4 godz. wykład z el. ćwiczeń)– W. Giebuta
 •  Geografia wina – Niemcy, Austria i Szwajcaria (4 godz. wykład z el. ćwiczeń)– dr M. Bardel
 •  Geografia wina – Polska (6 godz. wykład z el. ćwiczeń)- W. Bosak
 •  Wino i zdrowie (6 godz. wykład) – dr hab. G. Gajos
 •  Dziennikarstwo winiarskie (8 godz. warsztaty) – dr M. Bardel
 •  Wino w kulturze i historii polskiej (4 godz. wykład)– dr hab. P. Polak
 •  O mnogości winnych dyskursów (2 godz. warsztaty) – dr hab. M. Bieńczyk
 •  Zasady ceremoniału restauracyjnego (3 godz. wykład) – K. Łabiniec

*Program może ulec niewielkim zmianom.
Zasady realizacji studiów:

 •  Zajęcia o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych m. in. w Wine and Spirit Education Trust
 •  Wycieczki i wizyty studyjne z elementami praktyk w winnicach i winiarniach
 •  Zajęcia wykładowe z teorii technologii produkcji wina, handlu winem, geografii wina itp.
 •  Zajęcia warsztatowe oparte na analitycznej degustacji sensorycznej wina wraz ze sporządzaniem ocen parametrycznych i opisowych
 •  Zajęcia warsztatowe z zakresu dziennikarstwa winiarskiego

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 •  zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów (wraz z egzaminami praktycznymi z analitycznej degustacji wina).

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Terminy zjazdów w roku 2017/2018 w Warszawie:*

Semestr zimowy:

 • październik: 14-15; 28-29;
 • listopad: 25-26;
 • grudzień: 9-10;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 17-18;

Semestr letni:

 • marzec: 03-04;
 • kwiecień: 14-15 – wyjazdowy;
 • maj: 12-13;
 • czerwiec: 02-03; 16-17;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 10.00-18:00
 • Niedziela 10.00-17.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa