Life Coaching Start Up

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Język wykładowy: polski 

Ramowy program Studiów:*

Forma prowadzenia zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, zadania rozwojowe, feedback grupowy i indywidualny, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji, superwizje).

Zjazd 1 Esencja coachingu – 18 godz.

 • (W trakcie zajęć dowiesz się co to jest life coaching, jakie są specjalizacje i różnice w podejściach, dlaczego coaching jest taki skuteczny, czym różni się coaching od innych form rozwoju, na czym polega praca coacha i jakich umiejętności wymaga, jak profesjonalnie zaplanować proces coachingu, jak zawrzeć umowę z klientem. Poznasz standardy i etyczne zagadnienia pracy coacha. Dowiesz się jakie są wymogi do akredytacji ICF, tak, aby zaplanować swój proces uczenia się i rozwoju. Zobaczysz jak wygląda sesja coachingowa i sam/a doświadczysz siły rozmowy coachingowej. Poznasz pierwsze narzędzia takie, jak koło coachingowe czy model pracy z wizją. Pierwsze zajęcia to czas poznania innych uczestników i zintegrowanie grupy, tak aby łatwo pracowało się w podgrupach i parach).

Zjazd 2. Budowanie kontaktu podczas sesji coachingowej. – 18 godz.

 • (Dowiesz się jak tworzyć bezpieczne, pełne szacunku środowisko do zmiany w kontakcie coach – klient, co sprzyja nawiązaniu kontaktu, a co go ogranicza, poznasz co jest twoją mocną stroną w budowaniu kontaktu, jak w sposób etyczny budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa klienta, jak tworzyć układ coachingowy z klientem, który trwa przez cały proces zmiany klienta. Poznasz styl prowokatywny oraz zostaniesz zaproszona/y do spojrzenia na zagadnienie kontaktu z meta poziomu. Przyjrzymy się krzywej uczenia się, pozycjom percepcyjnym, postawie coacha w kontakcie z klientem oraz poszerzaniu takich umiejętności jak obserwowanie, słuchane odzwierciedlające, empatyczne czucie).

Zjazd 3 Model sesji i kompetencje coacha według ICF – 18 godz.

 • (Poznasz strukturę rozmowy coachingowej oraz wiele ćwiczeń, które pogłębią umiejętność aktywnego słuchania oraz zadawania pytań odkrywających. Poszerzysz kompetencję ustanawiania celu w procesie coachingowym i poznasz nowe modele pracy z celem. Odkryjesz co wspiera cię w słuchaniu innych i słyszeniu tego, co naprawdę chcą powiedzieć. Poznasz język coacha, który najbardziej sprzyja otwarciu się klienta na przyjęcie nowych informacji i ma pozytywny wpływ na jego proces. Przyjrzymy się narzędziom coachingowym  w kontekście pracy mózgu – zaangażowania obu półkul w proces uczenia się. Doświadczysz jak wyrażać uznanie i jak komunikować się w sposób bezpośredni z klientem, aby być autentycznym, naturalnym i w zasobnym stanie podczas sesji. Oprócz wielu ćwiczeń będą prezentacje na forum)

Zjazd 4 Przemiany kulturowo-cywilizacyjne współczesnych społeczeństw – 18 godz.

 • (Ten zjazd to okazja do wgłębienia się w tajniki pracy coacha pod względem zagadnień z zakresu psychologii i socjologii. Jak rozpoznać kogo potrzebuje klient – kiedy skierować go do coacha a kiedy do terapeuty. Jak dostrzec wpływ tzw. ukrytych struktur na postępowanie jednostki  – na jej cele i system wartości i jak z tego korzystać w pracy coacha. Poddamy analizie wielowymiarowości pojęcie zmiany i jej wpływu na pracę coachingową. Dowiesz się także o uwarunkowaniach coachingu wielokulturowego).

Zjazd 5 Coaching rodzicielski (Parent Coaching) oraz wprowadzenie do Zen coachingu – 18 godz

 • (Dowiesz się i doświadczysz jak stosować coaching w obszarze rodzicielstwa: jak pracować z rodzicami jako klientami i jak inspirować rodziców do podejścia coachingowego w wychowaniu dziecka. Poznasz zakres kompetencji coacha pracującego z rodzicami oraz narzędzia z tego zakresu. Bardzo inspirujący zjazd dla każdego rodzica. Wiele ćwiczeń praktycznych będzie okazją do umocnienia kompetencji coachingowych. Poznasz także podstawowe zasady zen coachingu i dowiesz się co wyróżnia ten styl pracy coachingowej. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy).

Zjazd 6. Coaching związków, relacji i coaching par – 18 godz.

 • (Jakie wewnętrzne zmiany potrzebuje przejść coach i jakie umiejętność oraz narzędzia – znać i posiadać, aby pracować z klientem w obszarze związków i relacji? Na tym zjeździe zbadasz swoje skrypty na temat miłości i związków, aby móc świadomie wspierać swoich klientów. Odkryjesz jak pracować z emocjami swoimi i klienta na jeszcze głębszym poziomie. Dowiesz się także czym różni się metodyka pracy w coachingu par od coachingu relacji. Podczas praktycznych ćwiczeń i symulacji nauczysz się jak wspierać pary w ich rozwoju i urzeczywistnianiu celów. Pogłębisz kolejne kluczowe kompetencje coacha takie, jak: obecność coachingowa, poszerzanie i pogłębianie świadomości klienta. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy).

Zjazd 7 Wellness Coaching – 18 godz

 • (Poznasz definicję i główne aspekty wellness coachingu, dowiesz się jaka jest rola równowagi w procesie zmian, i które aspekty potrzebują tej równowagi. Na własnym przykładzie odkryjesz metody regeneracji i wprowadzania większej świadomości w różne aspekty swojego życia, aby móc wspierać potem swoich klientów. Dowiesz się co to jest dynamiczna równowaga między wydatkowaniem anergii a kontrolą zasobów w 4 podstawowych wymiarach, jaka jest rola oddechu i uważności, oraz jak wprowadzać filozofię kaizen w codzienne życie. Ugruntujesz kompetencję Action Wellness Plan. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy).

Zjazd 8 Coaching zmiany oraz Coaching oddechu – 18 godz

 • (Poznasz kolejne zaawansowane sposoby pracy z klientem w kontekście procesu zmiany. Jak pracować z postawą klienta wobec zmiany, z krytyka, oporem, i przekonaniami ograniczającymi.  Czy istnieją trudni klienci? Co może nam sprawiać trudność w pracy coacha, jak odkrywać i integrować własne zasoby. Jaka jest rola oddechu w naszym życiu – jak otworzyć się na subtelniejsze doświadczanie relacji z samym sobą, jak i klientem? Jak dbać o swój stan podczas sesji i całego procesu coachingowego. Ćwiczenia i praktyka rozmowy coachingowej pozwolą na pogłębianie umiejętności. Proces superwizji pomoże integrować poznane kompetencje i metody pracy).

Zjazd 9 Przygotowanie do praktyki coacha i zagadnienia etyczne – 18 godz

 • (Tematy tego dwudniowego spotkania, to: Zintegrowanie poznanych wcześniej metod i technik coachingowych, pogłębienie umiejętności praktycznych, poznanie wskazówek  – jak rozpocząć pracę coacha, jakie są reguły marketingowe w projektowaniu profesji coacha, co sprawdziło się w pracy innych coachów. Sposoby promowania coachingu wśród klientów. Zasady etyczne, zwyczaje, normy i sposoby podnoszenia jakości pracy. Własna ścieżka rozwoju jako coach. Odkrywanie unikatowych zasobów każdego z uczestników. Przygotowanie do obron i superwizji. Przygotowanie do egzaminu do akredytacji ICF).

Zjazd 10 Obrony, superwizje, mentoring – 18 godz

 • Inspirujące prezentacje
 • Feedback grupowy i indywidualny
 • Intensywny proces uczenia się podczas superwizji
 • Elementy mentoringu grupowego

*Program i kolejność zjazdów może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • ​Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia profesjonalnej sesji pod okiem trenera.
 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń
 • Spójne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez coachów praktyków o bardzo indywidualnym stylu pozwala poznać różne sposoby podejścia do coachingu
 • Minimalna ilość wykładów – maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach (coach – coachee),
 • Dyskusje, case study, scenki, ćwiczenia praktyczne,
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości
 • Sesje na forum, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji,
 • Feedback grupowy i indywidualny od prowadzących zajęcia, superwizja
 • 19,5 godzin samodzielnej praktyki coachingowej z innymi uczestnikami oraz z klientem zewnętrznym
 • 7 godzin mentoringu grupowego (do akredytacji potrzebne jest 10 godzin)
 • Spotkania raz w miesiącu w ramach bezpłatnego Forum Inspiracji – spotkanie z ciekawymi wykładowcami z całego świata

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • obecność na minimum 142 godzinach zajęć;
 • 19,5 godzin samodzielnej praktyki coachingowej;
 • praca dyplomowa i superwizja;
 • test na zakończenie semestrów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz certyfikat ACSTH.

Harmonogram

Czas trwania – 2 semestry

 
Terminy zjazdów w roku 2017/2018:

Semestr zimowy:

 • październik: 28-29;
 • listopad: 25-26;
 • grudzień: 9-10;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 10-11;

Semestr letni:

 • marzec: 03-04;
 • kwiecień: 28-29;
 • czerwiec: 02-03;
 • czerwiec / lipiec: 30-01;
 • lipiec: 07-08;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa