PAŁASZ-RUTKOWSKA Ewa, dr hab.

Udostępnij strone

Niegdyś kierownik Zakładu Japonistyki i Koreanistyki (2006-2013), a także Studium Stosunków Międzykulturowych (2000-2014) na Wydziale Orientalistycznym UW. Odbyła wiele staży badawczych w Japonii, głównie na Uniwersytecie Tokijskim, a także na Uniwersytecie Rikkyō (Tokio), współpracuje z japońskimi historykami. Zajmuje się historią i kulturą Japonii, historią stosunków polsko-japońskich, japońskim systemem cesarskim, stosunkami międzykulturowymi. Autorka wielu książek i artykułów naukowych, m.in. Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (Warszawa 2009), Cesarz Meiji (1852-1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii (Warszawa 2012). W wolnym czasie żegluje, kolekcjonuje ceramikę, czyta.