Zarządzanie

Udostępnij strone

Kierownikiem kierunku i specjalności jest dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC:
ekonomistka, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w latach 2010-2012 pełnomocnik rektora Collegium Civitas, od 2012 prorektor ds. rozwoju strategicznego tej uczelni. W okresie 2003-2008 kierownik, a następnie dyrektor w Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 10 lat akredytowany trener funduszy europejskich, specjalistka w dziedzinie przygotowywania i zarządzania projektami oraz ekspert ds. oceny projektów unijnych. Autorka ok. 40 publikacji naukowych oraz raportów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, zarządzania projektami, a także innowacji w przedsiębiorstwach, m. in. „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015).

Współtwórcą programu kierunku jest Zofia Telakowska, MBA:
menedżer, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i University of Sydney, Graduate School of Business, gdzie uzyskała stopień MBA. Menedżer wysokiego szczebla i członek zarządu w międzynarodowym koncernie Johnson&Johnson. Certyfikowana jako Black Belt w metodzie optymalizacji procesów Six Sigma. Posiada długoletnie doświadczenie w optymalizacji i wdrażaniu procesów tak operacyjnych, jak i strategicznych. Założycielka firmy 4xZ, specjalizującej się w optymalizacji procesów biznesowych, audytach operacyjnych i doradztwie strategicznym.

Zajęcia prowadzą m.in.

Kadra może ulec nieznacznym zmianom.


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa