Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2021/22 zajęcia online oraz w siedzibie uczelni (z transmisją online) – harmonogram

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2021 r.

Patronem studiów jest Polskie Stowarzyszenie HR.
 

„Firmę tworzą ludzie, a zaufanie, kompetencje i komunikacja to klucz do sukcesu zespołów” – to jakże oczywiste sformułowanie niesie ze sobą całkowicie nowe znaczenia gdy chcemy tworzyć firmę, która odniesie sukces nie tylko dziś, ale która doskonale poradzi sobie z wyzwaniami przyszłości. Studia w praktyczny sposób pomagają zwiększyć skuteczność zarządzania potencjałem ludzkim w oparciu na najnowsze techniki i narzędzia odpowiadające wyzwaniom współczesności. Podczas studiów, uczestnicy tego kierunku poznają innowacyjne metody i narzędzia, które wraz z kształtowanymi postawami, kompetencjami i systemem wartości, przyczyniają się do zwiększenia efektywności osobistej, rozwoju pracowników firmy oraz budowania marki pracodawcy. Kadra doświadczonych profesjonalistów i ekspertów kładzie duży nacisk na praktyczny i warsztatowy charakter zajęć, co zapewnia sprawne zdobywanie wiedzy oraz umiejętności, które umożliwiają zrozumienie zasad rządzących organizacjami zorientowanymi na rynek i pracowników.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • tworzenia, wdrażania i realizacji strategii, budowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach;
 • projektowania i wdrażania działań wspierających efektywność, motywację, współpracę i zdrowie psychiczne pracowników (m.in. Employee Mental Health Programs);
 • tworzenia i wdrażania systemu zarządzania potencjałem ludzkim, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, zarządzania talentami, ścieżek kariery, zarządzania przez cele, motywacji, ocen pracowniczych, systemów wynagrodzeń, coachingu i mentoringu oraz narzędzi IT;
 • przywództwa na miarę XXI wieku (m.in. przywództwo transformacyjne, sytuacyjne i służebne, tzw. organizacje turkusowe, HPO – High Performance Organizations / Organizacje Wysoko Wydajne;
 • innowacyjnych metod, technik i narzędzi zarządczych; sposobów wspierania pracowników w rozwoju kompetencji niezbędnych w świecie VUCA, np. samozarządzania i samoorganizacji, automotywacji, przedsiębiorczości, nastawienia biznesowego, współpracy, sprężystości psychicznej, Zarządzania Różnorodnością/Diversity Management, Change Management, Project Management oraz kreatywnych metod wykorzystywanych w pracy np. Design Thinking;
 • budowania i rozwijania zwinnych i zaangażowanych zespołów oraz zespołów rozproszonych;
 • rozwiązywania problemów, konfliktów, podejmowania skutecznych decycji oraz Zarządzania Kryzysowego/Crisis Management;
 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Employer Branding – budowania marki i wizerunku pracodawcy.

 


 

Perspektywy zawodowe:

 • korporacje,
 • duże, średnie i małe firmy,
 • firmy rodzinne,
 • startupy,
 • ngo,
 • działy HR,
 • strategiczny HR oraz inne działy związane z zarządzaniem potencjałem pracowników;
 • sektor publiczny i niepubliczny;
 • różne branże.

 

Adresaci studiów:

 • zarząd, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy,
 • właściciele,
 • pracownicy firm sektora publicznego i niepublicznego,
 • ngo,
 • działy z szeroko pojętego zarządzania kapitałem ludzkim, HR;
 • osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rozwoju organizacji na miarę wyzwań XXI wieku oraz kierowania zarówno potencjałem własnym, jak i współpracowników / pracowników / zespołów / organizacji.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa