MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 285 godzin dydaktycznych, realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia online oraz w siedzibie uczelni).


Ramowy program Studiów:*

 

Moduł I – Europejska polityka klimatyczna i energetyczna (65h)

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej (20h – wykład – semestr I)
  • Uwarunkowania polityki energetyczno-klimatycznej.
  • Wiedza o Europejskim Zielonym Ładzie.
  • Oddziaływanie na politykę krajową.
  • Oddziaływanie na politykę zagraniczną i międzynarodową.
 • Formalne i strukturalne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu (20h – wykład – semestr I)
  • Unijne regulacje na rzecz energii i klimatu.
  • Programy i inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Oddziaływanie regulacji unijnych na działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną.
 • Analiza polityki Europejskiego Zielonego Ładu (15h – warsztat – semestr III)
  • Warsztat pisania tekstów o Europejskim Zielonym Ładzie.
  • Analiza zjawisk związanych z ochroną klimatu.
  • Tworzenie analiz i rekomendacji na temat Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Zrównoważony styl życia (10h – seminarium – semestr II)
  • Zdrowy styl życia w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Wpływ stylu życia na ochronę klimatu oraz poprawę jego jakości.
  • Przykłady rozwiązań możliwych do wprowadzenia w życiu codziennym w celu odpowiedzi na groźbę katastrofy klimatycznej.

 

Moduł II – Zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu (100h)

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (20h – seminarium – semestr II)
  • Zarządzanie firmą w odniesieniu do regulacji klimatycznych.
  • Szanse i wyzwania działalności gospodarczej w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Możliwości wykorzystania regulacji klimatycznych na rzecz zwiększenia konkurencyjności działalności gospodarczej.
 • Dobre praktyki w działaniach samorządu terytorialnego (30h – seminarium – semestr III)
  • Samorządowa polityka klimatyczna.
  • Regionalne regulacje na rzecz klimatu.
  • Powiązanie polityki regionalnej z centralną i unijną.
  • Regionalne programy wsparcia.
 • Polityka finansowa (15h – wykład – semestr III)
  • Zrównoważone finansowanie.
  • Polityka instytucji finansowych.
  • Polityka finansowania w Europejskim Zielonym Ładzie.
  • Tworzenie i pisanie projektów w ramach zielonego finansowania.
 • Wymiar technologiczny polityki klimatycznej (15h – seminarium – semestr II)
  • Technologie pomagające chronić klimat.
  • Informacje techniczne.
  • Konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne rozwoju zielonych technologii.
 • Polityka społeczna (20h – seminarium – semestr II)
  • Społeczny wymiar Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Oddziaływanie Europejskiego Zielonego ładu na zmiany społeczne.
  • Działania w odpowiedzi na wyzwania społeczne polityki na rzecz ochrony klimatu.

 

Moduł III – Zarządzanie i komunikacja (120h)

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Komunikacja w zespole (30h – spotkanie wyjazdowe oraz zajęcia stacjonarne – Semestr I)
  • Komunikacja w grupie
  • Nawiązywanie i budowanie relacji zawodowych
  • Debata publiczna
  • Zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym
 • Zarządzanie projektami (20h – warsztat – Semestr I)
  • Projekt w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej
  • Metodyki zarządzania projektami
  • Komunikacja z interesariuszami
 • Zarządzanie polityką informacyjną (20h – warsztat – Semestr II)
  • Budowanie polityki informacyjnej
  • Prowadzenie polityki informacyjnej w mediach społecznościowych
  • Polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym
 • Zarządzanie zmianą (20h – warsztat -Semestr II)
  • Zakres i proces zarządzania zmianą
  • Etapy zarządzania zmianą
  • Zarządzanie zmianą w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
 • Projekt – zaliczenie studiów (30h – seminarium – semestr III)
  • Projekt grupowy dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu

 

Moduł IV – Odpowiedzialność społeczna (2 dni) – wizyta studyjna ponadprogramowa (nieobowiązkowa)

Moduł obejmuje zjazd w Gdańsku, podczas którego odbędą się warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności, prezentacje projektów dyplomowych oraz zakończenie studiów (wręczenie świadectw).

 

Liczba godzin zajęć na poszczególnych semestrach:

Semestr I – 90

Semestr II – 105

Semestr III – 90 + 8

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Cześć zajęć (głównie wykładów i seminariów) odbędzie się w formie zdalnej, pozostałe będą odbywały się w siedzibie uczelni. Stosunek zajęć online do zajęć realizowanych w siedzibie uczelni będzie wynosił ok. 70/30.
 • Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia w formie wykładów będą dostarczały wiedzę, która będzie następnie stosowana w praktyce w ramach ćwiczeń, warsztatów, seminariów oraz projektów.
 • Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych w ramach studiów podyplomowych będzie odbywał się w czasie warsztatów, bazujących na uczeniu się przez doświadczenie.
 • Studia mają na celu stworzenie sytuacji edukacyjnej do wymiany doświadczeń i generowania kreatywnych rozwiązań, a także przedstawianie omawianej problematyki w odniesieniu do aktualnych studiów przypadku.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt (grupowy) na koniec studiów dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza (w tym: Fundacja Gdańska oraz Fundacja Energia dla Europy).

Harmonogram

Organizacja zajęć*

W związku z sytuacją pandemiczną w r. ak. 2021/22 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni oraz online.

Czas trwania: 3 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2021/2022
 

GRUPA 1 – rekrutacja zakończona!

semestr zimowy:

 • październik: 16-17 – w siedzibie uczelni;
 • listopad: 13-14 i 27-28 – online;
 • grudzień 11-12 – online;
 • styczeń: 29-30 – online;
 • luty: 19-20 – w siedzibie uczelni;

semestr letni

 • marzec: 05-06 i 19-20 – online;
 • kwiecień: 02-03 – online
 • maj: 14-15 i 28-29 – online
 • czerwiec: 18-19 – w siedzibie uczelni

semestr zimowy 2022/2023:

  Terminy zostaną podane po pierwszym semestrze.

GRUPA 2 – trwa rekrutacja!

semestr zimowy:

 • listopad: 27-28 – w siedzibie uczelni;
 • grudzień 11-12 – online;
 • styczeń: 15-16 – online; 29-30 – online;
 • luty: 12-13 – online; 19-20 – w siedzibie uczelni;

semestr letni

 • marzec: 05-06 i 19-20 – online;
 • kwiecień: 02-03 – online
 • maj: 14-15 i 28-29 – online
 • czerwiec: 18-19 – w siedzibie uczelni

semestr zimowy 2022/2023:

  Terminy zostaną podane po pierwszym semestrze.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki