MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Udostępnij strone

Opłata rekrutacyjna
100 zł
Czesne płatne w całości za 1,5 roku
12600 zł
Czesne płatne w ratach za 1,5 roku 6 x 2200 zł
Czesne płatne w całości za semestr 3 x 4200 zł