Zarządzanie ochroną środowiska

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.


Ramowy program studiów:*

 • Prawne aspekty ochrony środowiska – regulacje krajowe i międzynarodowe –  6h
 • Zarządzania miastem w kontekście zmian klimatu  – 8h
 • Zarządzanie ochronę środowiska  – 10h
 • Zadania samorządu lokalnego w zakresie ochrony środowiska – 6h
 • Audyt środowiskowy – podstawy prawne i realizacja – 8h
 • Procedury w ochronie środowiska – 6h
 • Problemy zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach globalizacji – 10h
 • Ochrona przed odpadami i szkodliwymi emisjami przemysłu – Megmar – 6h
 • Innowacyjne technologie biochemiczne w ochronie środowiska – Megmar – 6h
 • Innowacyjna chemia przemysłowa w ochronie środowiska – Megmar – 6h
 • Energetyka i środowisko: transformacje energetyczne w Polsce i na świecie –  8h
 • Aktywizm społeczny jako narzędzie dbałości o środowisko naturalne –  6h
 • Edukacja społeczna – rola i zadania w ochronie środowiska –  6h
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w ochronie środowiska – 8h
 • Konsultacje społeczne w ochronie środowiska –  8h
 • Społeczne, zdrowotne i ekonomiczne aspekty zanieczyszczenia powietrza – 8h
 • Ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami –  6h
 • Warsztaty: media techniczne w zakładzie produkcyjnym – optymalizacja, oszczędność, efektywność (W) – Megmar – 8h
 • Rozwiązywanie konfliktów w ochronie środowiska (W) –  10h
 • Dylematy zrównoważonego rozwoju: symulacje i gry (W) –  10h
 • Ekomediacje (W) –  10h

 

 

Zasady realizacji studiów:

 • ​Wprowadzenie teoretyczne; forma: wykład ilustrowany przykładami i wynikami badań
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach sprawdzonych w Polsce i na świecie
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy
 • Scenki, odgrywanie ról
 • Warsztaty

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Harmonogram

Czas trwania:
2 semestry

Terminy zjazdów w roku 2019/2020:

Semestr letni:
październik: 26-27;
listopad: 30-01;
grudzień: 14-15;
styczeń: 18-19;
luty: 15-16;

Semestr zimowy:
marzec: 14-15; 28-29;
kwiecień: 18-19;
maj: 16-17;
czerwiec: 13-14;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

 

Godziny zajęć:*
Sobota: 9.00-18.00
Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa