Zarządzanie ochroną środowiska

Udostępnij strone

  1. Rodzaj studiów:
    studia podyplomowe
  2. Tryb studiów:
    niestacjonarne
  3. Język wykładowy:
    polski
  4. Czas trwania studiów:
    1 rok (2 semestry)
  5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
    jesień 2019 r.

 
Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem. Kształtowanie odpowiednich rozwiązań na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i wreszcie na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, w kontekście odpowiedzialności jednostki za jej otoczenie to wyzwanie, z którym mierzą się współczesne państwa. Polska wg raportów Eurostatu nadal boryka się z konsekwencjami wykorzystania energetyki opartej na paliwach kopalnych – choć jednocześnie w niektórych dziedzinach prowadzi innowacyjne badania pozwalające na ograniczanie szkodliwych emisji związanych w funkcjonowanie energetyki i innych gałęzi przemysłu. Studia Zarządzanie ochroną środowiska przeznaczone są dla osób, które już zaangażowane są w ochronę środowiska, lub wiąże się z nią ich praca – oraz dla osób, które dopiero chcą rozpocząć działanie w tym zakresie.
 

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

  • zarządzania w ochronie środowiska;
  • edukowania i przekazywania wiedzy na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska;
  • podstawowych instrumentów ochrony środowiska;
  • racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego w działalności człowieka, uwzględniającego podstawowe aspekty techniczne ochrony i kształtowania środowiska.

 

Studia są skierowane do:

  • urzędników administracji lokalnej zajmujących się kwestiami ochrony środowiska;
  • urzędników administracji centralnej zajmujących się kwestiami ochrony środowiska;
  • nauczycieli (np. przyrody, wiedzy o społeczeństwie);
  • dziennikarzy zajmujących się tą tematyką;
  • działaczy NGO’s angażujących się w zagadnienia ochrony środowiska.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa