Zarządzanie kryzysem

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

 

Program studiów stworzony w reakcji na społeczne, gospodarcze i organizacyjne wyzwania, towarzyszące wybuchowi pandemii COVID-19. Aktualne studia przypadków, propozycje rozwiązań oraz procedur mających na celu nabycie kompetencji w zakresie tworzenia rozwiązań z zakresu prewencji, zarządzania kryzysem oraz minimalizacji i likwidacji jego skutków w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Adresaci studiów:

Studia są skierowane do: pracowników i managerów działów bezpieczeństwa, managerów średniego szczebla, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, pracowników firm konsultingowych i doradczych, pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think tanków, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania oraz absolwentów studiów związanych z bezpieczeństwem, którzy swoją przyszłość wiążą z podjęciem pracy w zawodzie specjalisty ds. zarządzania kryzysowego.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne w każdej fazie cyklu zarządzania kryzysem, tj. zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy:

 • Analiza ryzyka i prognozowanie zagrożeń
 • Podnoszenie świadomości zagrożeń i edukacja
 • Planowanie na wypadek wystąpienia kryzysu, sporządzanie planów, przygotowanie procedur
 • Diagnozowanie i alokacja niezbędnych zasobów
 • Tworzenie systemów informowania, komunikacji i alarmowania w sytuacjach kryzysowych
 • Analiza informacji
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę informacji
 • Prognozowanie rozwoju wydarzeń oraz przewidywanie skutków podejmowanych decyzji
 • Planowanie i wdrażanie procedur gwarantujących ciągłość działania
 • Sporządzanie krótko- i długoterminowych planów przywracania prawidłowego funkcjonowania organizacji

 

Perspektywy zawodowe:

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 wymusi na podmiotach sektora prywatnego i publicznego większe skupienie się na tworzeniu lub doskonaleniu procedur pozwalających na przygotowanie się na kryzys oraz zarządzanie nim, zwiększając zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających kompetencje w tym zakresie.

 

Możliwości pracy:

 • Działy bezpieczeństwa w podmiotach sektora prywatnego,
 • wydziały i departamenty zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, administracji rządowej w terenie oraz administracji samorządowej,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • firmy konsultingowe i doradcze.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa