Zarządzanie kryzysem

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TEN KIERUNEK ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków, na które trwa rekrutacja.

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

Każda firma, niezależnie od wielkości i zasięgu, powinna posiadać gotowe strategie reagowania na kryzys, jeszcze zanim on wystąpi. Wybierz kierunek Zarządzanie kryzysem, aby zdobyć kompetencje niezbędne do tworzenia rozwiązań z zakresu prewencji, zarządzania kryzysem oraz minimalizacji i likwidacji jego skutków w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wiedzę wykorzystasz w działaniach dla firm i instytucji.

 

Twoje 4 kroki do kariery w zarządzaniu kryzysem
1
Poznaj trendy
Poznasz najnowsze trendy i rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysem, dowiesz się, jak zadbać o komunikację, przepływ informacji, jaki zastosować system monitorowania, ostrzegania i alarmowania. Poznasz także zastosowania psychologii i interwencji kryzysowej.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne w każdej fazie cyklu zarządzania kryzysem, od zapobiegania, przygotowania, przez reagowanie, po odbudowę.
Poznasz zagadnienia analizy ryzyka i prognozowania zagrożeń, przygotowania procedur, tworzenia systemów informowania, komunikacji i alarmowania w sytuacjach kryzysowych, jak również analizy informacji i podejmowania decyzji.
Dowiesz się także, jak planować i wdrażać procedury gwarantujące ciągłość działania oraz jak sporządzać krótko- i długoterminowe plany przywracania prawidłowego funkcjonowania organizacji.
3
Ucz się od praktyków
Program studiów przygotowali eksperci w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem, informatyka śledcza oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, terroryzm międzynarodowy i walka informacyjna czy psychologia.
4
Ucz się w praktyce
Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny, opierają się m.in. na analizie aktualnych zjawisk i sytuacji kryzysowych. Prześledzisz mechanizmy wykorzystywane w zarządzaniu kryzysem i poznasz metody minimalizacji i likwidacji jego skutków.

 

Atuty:

 • w ciągu dwóch semestrów nauki bardzo dobrze przygotujesz się do wprowadzenia procedur zarządzania kryzysem
  – zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne we wszystkich fazach cyklu zarządzania kryzysem;
 • będziesz uczyć się od praktyków – dzięki nim zdobędziesz know-how oraz wiedzę rzeczywiście wykorzystywaną w zarządzaniu kryzysem w firmach i instytucjach różnych typów i wielkości;
 • poszerzysz swoje perspektywy zawodowe – zdobytą wiedzę zastosujesz z powodzeniem w działach bezpieczeństwa w podmiotach sektora prywatnego, departamentach zarządzania kryzysem w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w firmach organizujących imprezy masowe, konsultingowych i doradczych.

 


 

Studia są przeznaczone dla:

 • pracowników i managerów działów bezpieczeństwa;
 • specjalistów ds. zarządzania kryzysem;
 • pracowników firm konsultingowych i doradczych;
 • pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem;
 • pracowników think-tanków oraz dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania;
 • absolwentów studiów związanych z bezpieczeństwem.

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa