Zarządzanie

Udostępnij strone


Głównym celem kierunku Zarządzanie jest przekazanie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji, wymaganych na globalnym i lokalnym rynku pracy. Kształcimy menedżerów w takich dziedzinach jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami, zarządzanie informacją i komunikacją w firmie, CSR, marketing, sprzedaż.Collegium Civitas posiada certyfikat nadzwyczajny „Lidera jakości kształcenia”, przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wybrane programy studiów zostały wyróżnione jako „Studia z przyszłością” – dopasowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego.Collegium Civitas jest uczelnią kształcącą przyszłych liderów życia publicznego w Polsce i poza jej granicami. W grudniu 2019 roku Nasza Uczelnia otrzymała prestiżowy certyfikat Journey to Changemaker na Kierunku Zarządzanie, przyznawany przez międzynarodową organizację Ashoka. W ten sposób, jako druga uczelnia w Polsce, dołączyliśmy do największej sieci przedsiębiorczych oraz zaangażowanych społecznie uczelni, zrzeszającej ponad 65 jednostek naukowych i edukacyjnych z całego świata.Koło Naukowe Collegium Procuratio zrzesza studentów kierunku Zarządzanie, którzy zainteresowani są promowaniem postawy przedsiębiorczej wśród środowiska akademickiego, generowaniem pomysłów na biznes oraz nabyciem praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Dołącz do nas i sam się przekonaj! Kontakt: izabela.sarosiek@civitas.edu.plDzięki dużej liczbie zajęć warsztatowych prowadzonych przez praktyków biznesu będziesz świetnie przygotowany do podjęcia wyzwań zawodowych, również związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.Perspektywy zawodowe:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • korporacje międzynarodowe,
  • administracja publiczna,
  • organizacje pozarządowe (NGO),
  • urzędy centralne,
  • organizacje branżowe,
  • własna działalność gospodarcza.


Specjalności do wyboru: