Zarządzanie kapitałem ludzkim

Udostępnij strone

Kierownikiem kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim jest prof. Małgorzata Baran
Ekonomistka, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w latach 2010-2012 pełnomocnik rektora Collegium Civitas, od 2012 prorektor ds. rozwoju strategicznego tej uczelni. W okresie 2003-2008 kierownik, a następnie dyrektor w Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 10 lat akredytowany trener funduszy europejskich, specjalistka w dziedzinie przygotowywania i zarządzania projektami oraz ekspert ds. oceny projektów unijnych. Autorka ok. 40 publikacji naukowych oraz raportów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, zarządzania projektami, a także innowacji w przedsiębiorstwach, m. in. „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015).

„Aby odnieść sukces potrzebne jest mądre, skuteczne działanie.  Lecz by takie było, musi być efektem wizji opartej na wyobraźni i pasji. Takie działania proponuje zarządzanie w Collegium Civitas, działanie oparte na nowoczesnej, praktycznej edukacji pozwalającej na zdobycie określonych kompetencji i przygotowania merytorycznego poszukiwanego dziś przez pracodawców.” 

Koordynatorem programowym kierunku jest Zofia Telakowska, MBA
Menedżer, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i University of Sydney, Graduate School of Business, gdzie uzyskała stopień MBA. Przez 13 lat pracowała jako geolog w Australii, Indonezji i na Fidżi. Po skończeniu MBA i powrocie do Polski przez 15 lat pracowała jako menedżer wysokiego szczebla i członek zarządu w międzynarodowym koncernie Johnson&Johnson. Certyfikowana jako Black Belt w metodzie optymalizacji procesów Six Sigma. Posiada długoletnie doświadczenie w optymalizacji i wdrażaniu procesów tak operacyjnych, jak i strategicznych. Doradzała też we wdrożeniach strategii oddziałom firmy w Austrii i Afryce Południowej. W 2008 r. założyła firmę 4xZ specjalizującą się w optymalizacji procesów biznesowych, audytach operacyjnych i doradztwie strategicznym.

„Nie tak dawno temu w biznesie królowało podejście techniczne tj: koncentracja  wyłącznie na operacjach i finansach. W drugiej połowie ubiegłego wieku zaczęto dostrzegać, że sukces nie zależy wyłącznie od sprawności technicznej firmy i dostrzeżono rolę człowieka. Zaczęto doceniać umiejętności negocjacji, motywowania pracowników, umiejętności przywódcze, wrażliwość na inne kultury, pracę zespołową i inne podobne całkiem „nie techniczne” kompetencje. Taki jest współczesny menedżer: łączy w sobie techniczną wiedzę biznesową i umiejętności nadające biznesowi ludzką twarz. Tego też oczekują pracodawcy od absolwentów rozpoczynających karierę. Program zarządzania Collegium Civitas kształci właśnie takich menedżerów – rozumiejących techniczną stronę biznesu, co pozwala im łatwo porozumiewać się z kolegami z innych działów ale nastawionych na działanie w tak zwanych miękkich stronach biznesu jak: CSR, HR, PR wymagających kompetencji społecznych. I tutaj program Collegium Civitas, renomowanej szkoły nauk społecznych odróżnia się pozytywnie od innych programów zarządzania koncentrujących się na  jego technicznej stronie.”

 

Kadra może ulec nieznacznym zmianom.


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa