Współczesny świat islamu

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów:*

 1. Historia świata muzułmańskiego (16h) – wykład
 2. Islam jako doktryna polityczno-religijna (16h) – wykład
 3. Podstawowe wiadomości o prawie koranicznym (16h) – wykład
 4. Współczesna dyplomacja arabska (16h) – wykład z elementami konwersatorium, spotkanie z przedstawicielem wybranej ambasady arabskiej
 5. Współczesna kultura arabsko-muzułmańska (16h) – wykład z elementami konwersatorium
 6. Komunikacja międzykulturowa (28h) – wykład z elementami konwersatorium oraz ćwiczeniami praktycznymi
 7. Media a komunikacja międzykulturowa (4h) – wykład
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa obszaru MENA (16h) – wykład z elementami konwersatorium
 9. Sytuacja geopolityczna wybranych krajów muzułmańskich (16h) – wykład
  Mali i Libia (6h)
  Irak, Syria, Egipt (6h)
  Pakistan i Afganistan (4h)
 10. Konflikty i napięcia międzykulturowe (4h) – studium przypadku
  Indie (konflikt hindusko-muzułmański) (2h)
  Birma (konflikt buddyjsko-muzułmański) (2h)
 11. Europa wobec problemu radykalizacji społeczności muzułmańskich (16h) – wykład z elementami konwersatorium
 12. Wybrane problemy społeczne i ekonomiczne w świecie arabskim (16h) – wykład z elementami konwersatorium

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów
Słuchacze studiów podyplomowych „Współczesny świat islamu” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz b. ambasadorów, specjalistów w zakresie relacji międzykulturowych, bezpieczeństwa, współczesnych krajów muzułmańskich, Islamu i prawa koranicznego, mniejszości muzułmańskich. W związku z tym zajęcia w jak najszerszym zakresie będą miały na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia złożoności współczesnego świata muzułmańskiego oraz uzyskania umiejętności współdziałania z mieszkańcami krajów obszaru MENA z uwzględnieniem tamtejszej specyfiki kulturowej. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

Formy zajęć

 • Wykłady – ilustrowane licznymi przykładami.
 • Konwersatoria – oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów.
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania: 2 semestry

Terminy zjazdów w r. ak. 2018/2019:*

Semestr zimowy:

 • październik: 27-28
 • listopad: 24-25
 • grudzień: 08-09
 • styczeń: 19-20
 • luty: 16-17

Semestr letni:

 • marzec: 02-03; 30-31
 • kwiecień: 13-14
 • maj: 18-19
 • czerwiec: 22-23

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-18.00
 • niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa