Wines of South Africa

Udostępnij strone

Program kursu* obejmuje 12 godzin dydaktycznych realizowanych w trybie niestacjonarnym.

 

Ramowy program kursu:*

 

PART I : HISTORY

Tales from the end of the world
History, how it all started.
Really bring back the students to the times of lions, leopards and lions with stories and pictures.
The most important figures in the history of winemaking in SA, Grape varietals used, names etc.

Healing Powers on a Disappointed Heart
Raise and decline of SA wine. It’s first fame in Europe.
Traditional regions and progression of wine making, Wine of Origin
Challenges – Wine deceases and changes in Europe
Apartheid & Cooperatives

 

PART II : TERROIR

Sun, wind, soil
Geography, Terroir, draught and rain, and lots of lots of winds

Honest wines
Contemporary winemaking, new regions, where the industry is going, challenges and opportunities of SA wines

 

PART III : PRACTICE

Drink with a winemaker
Talk with a wine maker over screen. Winemaking methods, way of thinking etc

Exam (optional)

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji kursu:
Wykład ilustrowany przeźroczami wraz z komentowaną degustacją win, dyskusją, elementami oceny parametrycznej wina oraz z możliwością zdalnego połączenia się z wybranymi winiarzami – twórcami degustowanych win.

 

Forma zaliczenia kursu
To obtain diplomas/cetificates from Cape Wine Academy students have to pass the general exam.

To obtain diplomas/cetificates from Collegium Civitas students do not have to take the exam.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa