Warsztaty filozoficzne Tadeusza Gadacza

Udostępnij strone

Warsztaty są skierowane do osób pragnących zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat zagadnień obejmujących zarówno problematykę filozofii człowieka, myśl polityczną, psychoanalizę i kulturę ponowoczesną, jak również filozofię analityczną, a w szczególności do: nauczycieli, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, przedstawicieli mediów i pracowników szeroko pojętej sfery kultury oraz wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

Warsztaty umożliwiają:

  • zapoznanie się ze współczesną transformacją takich idei, jak człowiek, świadomość, umysł, podmiot, dialog, prawda, wartości, sprawiedliwość, etyka, państwo, wspólnota społeczna, metafizyka, kultura, nauka, język i logika;
  • lepsze zrozumienie świata współczesnego i zachodzących w nim procesów zmian;
  • zrozumienie sensu własnych zawodowych i życiowych dążeń.

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl
pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa