Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

Udostępnij strone

Program*

 • Współczesny terroryzm
 • Psychologia terroryzmu. Profilowanie sprawców
 • Radykalizacja i rekrutacja do organizacji terrorystycznych
 • Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych
 • Informacyjny wymiar terroryzmu
 • System przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
 • Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń terrorystycznych
 • Architektura w czasach terroryzmu
 • Zamachy terrorystyczne: studia przypadków
 • Analiza ryzyka. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych
 • Geografia terroryzmu
 • Terroryzm bombowy
 • Active shooter
 • Sytuacja zakładnicza
 • Terroryzm CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny)
 • Koncepcje wojny hybrydowej (Hoffman, Gierasimow)
 • Doktryny państwowe wojny hybrydowej
 • Działania nieregularne, sabotaż, dywersja w konflikcie hybrydowym
 • Działania militarne w konflikcie hybrydowym
 • Wojna partyzancka
 • Konflikt w cyberprzestrzeni
 • Zachowania kryminalne jako narzędzie konfliktu hybrydowego
 • Walka informacyjna w konflikcie hybrydowym
 • Presja ekonomiczna w konflikcie hybrydowym
 • Struktury sieciowe w konfrontacji z zagrożeniami asymetrycznymi
 • Case study: Ukraina

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne; wykład ilustrowany przykładami.
 • Zajęcia w znacznej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych w edukacji dla bezpieczeństwa w państwach takich, jak Izrael, USA i Wielka Brytania.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, prezentacja zagrożeń (form i metod ataków terrorystycznych) wraz z metodologią prowadzenia takich analiz.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania w postaci przygotowania projektu zajęć, zajęć praktycznych, ćwiczeń lub kampanii informacyjno-edukacyjnej; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma: warsztaty w trakcie zajęć oraz praca w grupie poza zajęciami sprezentowana wspólnie.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • praca dyplomowa

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

 
Czas trwania – 2 semestry

 

Terminy* zjazdów w r. ak. 2019/2020:

Semestr zimowy:
październik: 26-27;
listopad: 30-01;
grudzień: 14-15;
styczeń: 18-19;
luty: 15-16;

Semestr letni:
marzec: 14-15; 28-29;
kwiecień: 18-19;
maj: 16-17;
czerwiec: 13-14;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa