Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2018 r.

 

Słuchacze studiów Terroryzm i zagrożenia hybrydowe uzyskują dostęp do wiedzy i umiejętności w obszarze najważniejszych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską i jej międzynarodowymi partnerami. Słuchacze studiów staną się cennymi zasobem w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
 

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętym bezpieczeństwem i edukacją dla bezpieczeństwa, a w szczególności do:

 • pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem,
 • pracowników think-tanków,
 • pracowników firm konsultingowych i doradczych,
 • dziennikarzy,
 • nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • identyfikowania i definiowania współczesnych zagrożeń,
 • szkolenia członków zespołu w dziedzinie reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza zagrożenia terrorystyczne,
 • współczesnych form terroryzmu i mechanizmów stosowanych przez organizacje terrorystyczne,
 • radzenia sobie zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

 
 

Perspektywy zawodowe:

 • administracja publiczna
 • służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • podnoszenie kompetencji w tych dziedzinach

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa