Teatr i film - praktyczna analiza dzieła i idei współczesnych

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  27 października 2018 r.

 

Studia humanistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Mają za cel wypełnić lukę edukacyjną między studiami teoretycznymi (historycznymi) a praktycznymi (zawodowymi). Dostarczają komplet kompetencji do analizy, opisu i współtworzenia dzieł sztuki. Wiążą sztukę teatru i filmu z innymi naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ludzi świata filmu, teatru i myśli humanistycznej, będących praktykami i teoretykami sztuki teatru, filmu, sztuk plastycznych, praktyków idei, a także wynalazców w specjalnościach nauk ścisłych.

 

 

Atuty:

 • Wykładowcy to wybitni ludzie dziedzin świata humanistyki, sztuki filmu i teatru oraz nauki.
 • Kontakt z wybitnymi osobowościami o unikalnym podejściu do różnych dziedzin humanistyki, kultury i sztuki jest szansą na głębokie wejście w świat ich analizy przez praktykę.
 • Studia pozwalają na zindywidualizowany kontakt między wykładowcami a studentami.
 • Studia stanowią unikatową ofertę wiedzy interdyscyplinarnej i metod koherentnego jej łączenia i wykorzystywania.
 • Student poznaje narzędzia łączenia dziedzin sztuki, kultury i nauki, zyskuje kompetencje niezbędne do  interdyscyplinarnego łączenia wielu rozmaitych dziedzin, co jest jedną z najlepszych i najbardziej pożądanych kompetencji współczesnego badacza, krytyka, praktyka idei.
 • Jeden weekend odbędzie się w trakcie roboczej sesji w Pałacu Henslów niedaleko Nałęczowa. W sesji tej odbędą się wykłady mistrzowskie i zajęcia praktyczne w ramach programu Collegium Civitas.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Absolwent uzyskuje pogłębioną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wiedzy o teatrze i filmie. Zdobywa umiejętności związane z krytycznym i praktycznym działaniem w sferze kultury. Absolwenci predestynowani są do pracy w sektorze kultury, pracy w mediach, pracy w charakterze krytyków filmowych, teatralnych oraz praktyków idei.
 • Celem studiów jest wyrobienie krytycznych narzędzi refleksji o sztuce teatru i filmu oraz zrozumienie sensu ludzkiej działalności artystycznej na tle innych dziedzin. Absolwent studiów dysponować będzie pogłębioną wiedzą o sztuce teatru i filmu, niezbędną w działalności kulturotwórczej. Studia te pomogą poznać metody i narzędzia służące poznawaniu i ocenie zjawisk w kulturze, humanistyce i innych wpływających na nie dziedzinach nauk przyrodniczych i społecznych.
 • Studia skierowane do osób chcących się zajmować krytyką sztuki w kontekście filmu i teatru. Program przygotowuje metodycznie i praktycznie do pracy w dziedzinie dziennikarza, krytyka sztuki w dziedzinie teatru i filmu.

 

Perspektywy zawodowe:

Na studiach podyplomowych znajdą miejsce osoby, które planują karierę artystyczną bądź naukową, związaną ze sztuką, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych gałęzi nauki i sztuki. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa i świadomego współtworzenia współczesnego życia kulturowego.

 

Studia są skierowane do:

 • Studia podyplomowe skierowane są do osób planujących — lub już robiących — karierę w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą sztuką (krytyka teatralna i filmowa, dziennikarstwo czy praca w instytucjach oraz “trzecim sektorze” związanym ze sztuką). To studia dla menagerów kultury, producentów, praktyków i teoretyków idei, czy też kandydatów na nich. Studia podyplomowe przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć interdyscyplinarne narzędzia służące do wieloaspektowego zrozumienia, opisu i współtworzenia świata kultury i sztuki.
 • Studia skierowane do osób chcących się zajmować krytyką sztuki w kontekście filmu, teatru i kultury wizualnej. Program przygotowuje metodycznie i praktycznie do pracy w dziedzinie dziennikarstwa, krytyki sztuki, dyplomacji kulturalnej w dziedzinie teatru i filmu, sztuki kuratorskiej.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa