Teatr i film - między teorią a praktyką

Udostępnij strone

  • Wykładowcy to wybitni ludzie dziedzin świata humanistyki, sztuki filmu i teatru oraz nauki.
  • Kontakt z wybitnymi osobowościami o unikalnym podejściu do różnych dziedzin humanistyki, kultury i sztuki jest szansą na głębokie wejście w świat ich analizy przez praktykę.
  • Studia pozwalają na zindywidualizowany kontakt między wykładowcami a studentami.
  • Studia stanowią unikatową ofertę wiedzy interdyscyplinarnej i metod koherentnego jej łączenia i wykorzystywania.
  • Student poznaje narzędzia łączenia dziedzin sztuki, kultury i nauki, zyskuje kompetencje niezbędne do interdyscyplinarnego łączenia wielu rozmaitych dziedzin, co jest jedną z najlepszych i najbardziej pożądanych kompetencji współczesnego badacza, krytyka, praktyka idei.
  • Jeden weekend odbędzie się w trakcie roboczej sesji w Pałacu Henslów niedaleko Nałęczowa. W sesji tej odbędą się wykłady mistrzowskie i zajęcia praktyczne w ramach programu Collegium Civitas.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa