Teatr i film - między teorią a praktyką

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2019 r.

 

Studia podyplomowe Teatr i film – między teorią a praktyką to studia humanistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które zapewniają słuchaczom możliwość zdobycia kompetencji do analizy, opisu i współtworzenia dzieł sztuki. Wiążą sztukę teatru i filmu z innymi naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych ludzi świata filmu, teatru i myśli humanistycznej, praktyków i teoretyków sztuki teatru, filmu, sztuk plastycznych, idei, a także wynalazców w specjalnościach nauk ścisłych.

Adresaci studiów:

Studia są skierowane do osób planujących karierę w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą sztuką (krytyka teatralna i filmowa, dziennikarstwo, praca w instytucjach oraz “trzecim sektorze” związanym ze sztuką), menagerów kultury, producentów oraz wszystkich, którzy pragną zdobyć interdyscyplinarne narzędzia służące do wieloaspektowego zrozumienia, opisu i współtworzenia świata kultury i sztuki.

 

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • działania w sferze kultury,
 • oceny zjawisk w kulturze, humanistyce i innych wpływających na nie dziedzinach nauk przyrodniczych i społecznych,
 • krytyki sztuki w kontekście filmu i teatru.

Perspektywy zawodowe:

Na studiach podyplomowych znajdą miejsce osoby, które planują karierę artystyczną bądź naukową, związaną ze sztuką, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych ich gałęzi. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa i świadomego współtworzenia współczesnego życia kulturowego. Absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze kultury, mediach, pracy w charakterze krytyków filmowych, teatralnych oraz praktyków idei.

 

 

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa