Teatr i film - między teorią a praktyką

Udostępnij strone

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2019 r.

 

Studia podyplomowe Teatr i film – między teorią a praktyką to studia humanistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, których celem jest wypełnienie luki edukacyjnej między studiami teoretycznymi (historycznymi), a praktycznymi (zawodowymi). Słuchacze będą przygotowani do podejmowania działań praktycznych w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych – filmu i teatru oraz zdobędą umiejętności niezbędne do ich analizy i opisu. Studia wiążą sztukę teatru i filmu z innymi dziedzinami nauki i kultury. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych ludzi świata filmu, teatru i myśli humanistycznej, praktyków i teoretyków sztuki teatru, filmu, sztuk plastycznych, idei, a także wynalazców w specjalnościach nauk ścisłych.
Adresaci studiów:

Studia są skierowane do osób planujących karierę w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą sztuką (krytyka teatralna i filmowa, dziennikarstwo, praca w instytucjach oraz “trzecim sektorze” związanym ze sztuką), menagerów kultury, producentów oraz wszystkich, którzy pragną zdobyć interdyscyplinarne narzędzia służące do wieloaspektowego zrozumienia, opisu i współtworzenia świata kultury i sztuki.

Program studiów jest ułożony tak, by przygotowywał absolwentów do pracy w dziedzinie dziennikarstwa, krytyki sztuki, dyplomacji kulturalnej w dziedzinie teatru i filmu, sztuki kuratorskiej.

 

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • działania w sferze kultury,
 • wykorzystania narzędzi służących poznawaniu i ocenie zjawisk w kulturze, humanistyce i innych wpływających na nie dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i politycznych,
 • refleksji na temat sztuki teatru i filmu oraz zrozumienia sensu ludzkiej działalności artystycznej na tle innych dziedzin,
 • krytyki sztuki w kontekście filmu i teatru.

 

Perspektywy zawodowe:

Na studiach podyplomowych znajdą miejsce osoby, które planują karierę artystyczną bądź naukową, związaną ze sztuką, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych ich gałęzi. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do innych dziedzin, studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa i świadomego współtworzenia współczesnego życia kulturowego.

 

 

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa