Sztuka współczesna. Wiedza i rynek

Udostępnij strone

Program studiów*

Ramowy program Studiów:

Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym:
 
11 zjazdów

24 zajęcia po 1,5 h  (wizyty w pracowniach, muzeach, galeriach) odbywają się poza Collegium Civitas, 1 wyjazd studyjny do Berlina (1 zjazd) 
 

 

Język wykładowy:
polski i angielski

 

Ramowy program Studiów:

Blok I – Geografia międzynarodowego świata sztuki współczesnej: instytucje, eksperci, biennale, targi

 

 • Najważniejsze instytucje artystyczne w Polsce i na świecie.
 • Who is who w świecie sztuki współczesnej. Sylwetki najważniejszych kuratorów, krytyków, galerzystów i kolekcjonerów polskich i zagranicznych.
 • Najważniejsze międzynarodowe biennale i triennale sztuki współczesnej i designu.
  Ich znaczenie, specyfika i siła oddziaływania na rynek sztuki.
 • Międzynarodowe targi sztuki współczesnej. Charakterystyka najważniejszych targów sztuki współczesnej, ich znaczenia na scenie międzynarodowej, zasady udziału, kwestie techniczne, strategiczne i finansowe  (Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong).

 

Blok II – Art  Careers: artysta, kurator, wydawca, krytyk, galerzysta

 • Zawód: artysta. Spotkania z artystami w ich pracowniach (modele pracy, profesjonalizacja zawodu, samoorganizacja, PR i budowanie networkingu).
  *Warsztaty i spotkania z artystami różnych pokoleń
 • Rola kuratorów w sztuce współczesnej. Międzynarodowa historia kuratorstwa, strategie
  kuratorskie i nowe modele pracy z artystą. Próby rozpoznania przyszłych strategii kuratorskich na świecie.

*Spotkania i warsztaty z kuratorami sztuki współczesnej

 • Art Residencies. Międzynarodowa sieć rezydencji artystycznych. Modele funkcjonowania, sposoby rekrutacji i finansowania, znaczenie.

*Zajęcia praktyczne – aspekty pisania aplikacji na rezydencje artystyczne

 • Krytyka artystyczna polska i zagraniczna. Jej narodziny, ewolucja i znaczenie we współczesnym świecie. Specyfika krytyki artystycznej w Polsce i na świecie; najważniejsze pisma o sztuce w Polsce i na świecie. Zawód: krytyk sztuki współczesnej.

*Zajęcia praktyczne – pisanie tekstu krytycznego\ Znaczenie art booków, wydawnictw artystycznych  i magazynów w świecie sztuki współczesnej.

**Warsztaty z redaktorami oraz wydawcami i projektantami książek

 • Międzynarodowy networking jako klucz do sukcesu w świecie sztuki współczesnej.
 • Biznes inspirowany sztuką. Księgarnie artystyczne, projektanci mody i designerzy czerpiący ze sztuki współczesnej, projektowanie katalogów, grafika użytkowa i projektowanie stron internetowych instytucji i galerii prywatnych.

 

Blok III –  Instytucja: tworzenie i zarządzanie instytucjami prywatnymi i publicznymi

 • Modele instytucji: publiczne, prywatne, artists-run spaces, instytucje hybrydowe, organizacja prawna – firma, NGO (podstawy wiedzy o funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji), „co tworzy instytucję”?, wizerunek instytucji, target, program, wizja. Modele finansowania instytucji – specyfika polska, model amerykański. Realia polskie w konfrontacji z finansowaniem i organizacją instytucji zagranicznych.

*Zajęcia praktyczne – ćwiczenia z projektowania instytucji

 • Instytucje publiczne a galeria prywatne – etyka, punkty zbieżne, cele, finansowanie, organizacja i planowanie dochodów.
 • Strategie rozwoju instytucji, „pączkowanie” inicjatyw – od magazynu o sztuce do targów sztuki.

 

Blok IV – Wystawa. Od koncepcji po realizację i promocję

 • Tworzenie wystaw „od kuchni”. Research, organizacja, tworzenie budżetu wystaw, fundraising (pozyskiwanie środków publicznych i prywatnych), koordynacja projektu, produkcja i architektura przestrzeni wystawienniczej, praca z artystą i galerią go reprezentującą,  strategie promocyjne (opracowanie promocji wystawy, lista kontaktów, kontakt z mediami i krytykami, promocja w mediach społecznościowych), rola kuratora i koordynatora projektu, dokumentacja fotograficzna i filmowa oraz rola dokumentacji, aspekty techniczne produkcji wystawy, logistyka: pakowanie, transport, ubezpieczenie.

*Zajęcia praktyczne – ćwiczenia z projektowania wystawy/wydarzenia.

 • Projektowanie i aranżacja wystawy – techniczne aspekty produkcji.
 • Sztuka w miejscach nieprzeznaczonych do wystawiania sztuki, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka w przestrzeniach postindustrialnych, pustostanach etc – techniczne, organizacyjne i promocyjne aspekty realizacji.
 • Od wystawy po festiwal –  produkcja dużych wydarzeń artystycznych o międzynarodowym zasięgu.

Blok V – Nowoczesne modele finansowania instytucji i wydarzeń artystycznych

 • Finansowanie – gdzie i jak zdobywać granty na projekty artystyczne – od stypendium po festiwal.

*Zajęcia praktyczne – opracowanie wniosku grantowego.

 

Blok VI – Wiedza o sztuce współczesnej

 • Historia wystaw polskich i międzynarodowych jako wstęp do praktycznych zajęć z organizacji wystaw.
 • Najnowsze tendencje w sztuce współczesnej i ich przełożenie na współczesną praktykę artystyczną, wystawienniczą i badawczą.
 • Szeroki blok zajęć z historii sztuki współczesnej, czyli od pierwszych lat po II Wojnie Światowej do dzisiaj w Polsce i na świecie.
 • Współczesna sztuka Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Nowe tendencje w projektach badawczych sztuki współczesnej.
 • Nowe media i przyszłość sztuki
 • Sztuka współczesna i popkultura – trendy w Polsce i na świecie, podnoszenie prestiżu marki przez sztukę współczesną (współpraca z domami mody, projektantami), art goes pop /pop goes art – wystawy Davida Bowie w Victoria & Albert Museum, Bjork w Moma, Artyści-celebryci – Marina Abramovic etc., Nagrody w świecie sztuki – np. Turner Prize, Hugo Boss.

 

Blok VII – Rynek sztuki

 •      Jak sprzedać sztukę współczesną. Specyfika międzynarodowego obrotu sztuką współczesną.

* Spotkania z galerzystami w przestrzeniach galerii.

 • Świat kolekcjonerów sztuki współczesnej. Jak kolekcjonować sztuką współczesną. Model belgijski, model amerykański, model polski.

*Zwiedzanie kolekcji korporacyjnej, spotkania z prywatnymi kolekcjonerami oraz art advisorem

 • Międzynarodowe targi sztuki współczesnej. Charakterystyka najważniejszych targów sztuki współczesnej, ich znaczenia na scenie międzynarodowej, zasady udziału, kwestie techniczne, strategiczne i finansowe  (Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong).
 • rynek pierwotny a rynek wtórny – działalność domów aukcyjnych, droit the suite, aukcje charytatywne, zarządzanie spuścizną po artyście

 

 

Blok VIII – wyjazd – Berlin

 • Wyjazd do Berlina – spotkania z kuratorami w najważniejszych instytucjach publicznych i prywatnych

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne; forma: wykład ilustrowany przykładami
 • Zajęcia praktyczne na wystawach muzealnych i w galeriach
 • Wizyty w pracowniach artystów
 • Warsztaty
 • Wyjazd studyjny – Berlin

 

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • Egzamin ustny

 

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

*Program może ulec nieznacznym zmianom

Harmonogram*

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2021/2022 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni.

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy* zjazdów w roku 2021/2022
 
semestr zimowy:

 • październik: 16-17;
 • listopad: 13-14; 27-28;
 • grudzień: 11-12;
 • styczeń: 15-16;
 • luty: 19-20;

 
semestr letni

 • marzec: 05-06; 19-20;
 • kwiecień: 02-03;
 • maj: 14-15; 28-29.

 
*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*
Sobota: 9.00-18.00
Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa