Kierunki studiów podyplomowych

Udostępnij strone

Studia podyplomowe – wybierz studia z obszaru, który Cię interesuje:

obszar: Psychologia i coaching

Coaching w designie

Zajęcia od lutego 2018 r.

Coaching zdrowia i żywienia

Zajęcia od października 2017 r.

Life Coaching

Zajęcia od października 2017 r.

Life Coaching Advanced

Zajęcia od lutego 2018 r.

Life Coaching Start Up

Zajęcia od października 2017 r.

Train The Trainer Porozumienie bez Przemocy

Zajęcia od grudnia 2017 r.

obszar: Zarządzanie i marketing

Audyt śledczy - teoria i praktyka

Zajęcia od października 2017 r.

Compliance w praktyce

Zajęcia od października 2017 r.

Manager CSR

Zajęcia od października 2017 r.

Marketing sportów ekstremalnych

Zajęcia od października 2017 r.

SPA & Wellbeing Management

Zajęcia od października 2017 r.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Zajęcia od października 2017 r.

obszar: Nowe media i dziennikarstwo

Muzyka w mediach

Zajęcia od października 2017 r.

Szkoła Mistrzów Pióra

Zajęcia od października 2017 r.

obszar: Socjologia, kultura i sztuka

Art in Practice

Zajęcia od października 2017 r.

Historia sztuki. Interpretacje

Zajęcia od października 2017 r.

Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Zajęcia od października 2017 r.

Wiedza o winie. Media, rynek, kultura

Zajęcia od października 2017 r.

obszar: Stosunki międzynarodowe i dyplomacja

Gospodarka i biznes w Azji

Zajęcia od października 2017 r.

Współczesny świat islamu

Zajęcia od października 2017 r.