Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

  1. Rodzaj studiów:
    podyplomowe
  2. Tryb studiów:
    niestacjonarne
  3. Język wykładowy:
    polski
  4. Czas trwania studiów:
    3 semestry
  5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
    luty 2021

Studia realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.
 

Adresaci studiów
Studia są skierowane do: dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, którzy poprzez rozwój własny i pracę z radą pedagogiczną chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły.
 

Atuty
Studia pomagają dyrektorom i wicedyrektorom szkół:

  • spojrzeć z nowej perspektywy na własne przywództwo w szkole,
  • skoncentrować się na procesach efektywnego uczenia się uczniów i nauczania,
  • wprowadzić przy wsparciu mentorów zmianę w tym obszarze,
  • budować odporność szkoły na sytuacje kryzysowe.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

  • skutecznych i sprawdzonych metod uczenia się i nauczania,
  • zarządzania zmianą w środowisku szkolnym,
  • kompetencji liderskich,
  • strategicznego przewodzenia w szkole.

 

Opinie

wypowiedzi osób polecających kierunek

 

Partnerzy

kierunku

 

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Anna Dojer
anna.dojer@ceo.org.pl
www.lideroswiaty.pl
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
splo@ceo.org.pl