Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas z możliwością doktoratu

Udostępnij strone

Studia podyplomowe w zakresie socjologii lub nauk o polityce prowadzone przez Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Collegium Civitas to unikatowa oferta umożliwiająca kontynuowanie seminariów doktorskich i uzyskanie doktoratu w ISP PAN lub Collegium Civitas.

Po 4 semestrach studiów podyplomowych, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjologii lub nauk o polityce wydawane przez ISP PAN Collegium Civitas i ma możliwość kontynuowania prac nad rozprawą doktorską i otwarcia przewodu doktorskiego.
Studia te opierają się na indywidualnym toku nauczania, ustalanym przez samego słuchacza studiów oraz stałego opiekuna naukowego (promotora).

 

Więcej informacji