Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce

Udostępnij strone

Studia podyplomowe w zakresie socjologii lub nauk o polityce prowadzone przez Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Collegium Civitas to unikatowa oferta umożliwiająca kontynuowanie seminariów doktorskich i uzyskanie doktoratu w ISP PAN lub Collegium Civitas.

Po 4 semestrach studiów podyplomowych, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjologii lub nauk o polityce wydawane przez ISP PAN Collegium Civitas i ma możliwość kontynuowania prac nad rozprawą doktorską i otwarcia przewodu doktorskiego.
Studia te opierają się na indywidualnym toku nauczania, ustalanym przez samego słuchacza studiów oraz stałego opiekuna naukowego (promotora).

  • Studia podyplomowe z socjologii pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie: teorii socjologicznych i socjologii późnej nowoczesności; socjologii kultury, wartości, postaw i stylów życia; socjologii mediów i komunikacji społecznej; socjologii migracji i zarządzania procesami międzykulturowymi; socjologii miasta, procesów urbanizacyjnych i marketingu terytorialnego; socjologii organizacji i zarządzania; makrostruktur społecznych; elit społecznych i politycznych; psychologii społecznej i mikrosocjologii; społecznych, kulturowych i politycznych aspektów procesów globalizacyjnych; metod badań społecznych.
  • Studia podyplomowe z nauk o polityce pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie: społeczeństwa obywatelskiego; teorii stosunków międzynarodowych; międzynarodowych stosunków gospodarczych; historii gospodarczej świata; systemów demokratycznych i totalitarnych; systemów partyjnych i przywództwa politycznego; klasycznych i współczesnych ideologii politycznych; studiów europejskich; studiów regionalnych (Europa Środkowo-Wschodnia, Niemcy, kraje byłego ZSRR, Azja Wschodnia i region Pacyfiku, Ameryka Północna i Ameryka Południowa); najnowszej historii politycznej Polski i świata; filozofii politycznej.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Collegium Civitas, pracowników naukowych Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz pracowników innych instytutów nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Słuchacz ma dostęp do oferty zajęć w Collegium Civitas w języku polskim.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki.

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Studiów Politycznych PAN – http://isppan.waw.pl/studia/

Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
Polna 18/20
00-625 Warszawa
Tel. + 48 22 825 52 21
Fax: + 48 22 825 21 46
E-mail: politic@isppan.waw.pl