Studia azjatyckie

Udostępnij strone

  • program studiów obejmuje lektoraty z języka chińskiego lub arabskiego;
  • studenci mają możliwość poznania krajów i kultur azjatyckich dzięki wyjazdom na uczelnie partnerskie, do Turcji i Gruzji (w ramach programu Erasmus +) oraz Kazachstanu, Kirgistanu, Korei, Libanu lub na Tajwan (poza programem Erasmus +);
  • Uczelnia zapewnia możliwość odbycia stażu w Fundacji El-Karama, której działania koncentrują się w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA);
  • w ramach zajęć studenci odwiedzają placówki dyplomatyczne państw azjatyckich oraz miejsca związane z kulturami azjatyckimi w Warszawie;
  • program studiów kładzie nacisk na unikalną różnorodność i dynamikę kontynentu, przedstawionego przez pryzmat współczesnych wyzwań społecznych, politycznych i gospodarczych, takich jak: koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku czy kryzys migracyjny, których konsekwencje swobodnie przekraczają umowne granice między Azją a Europą.

Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa