Studia azjatyckie i orientalne

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Dlaczego XXI w. nazywamy wiekiem Azji? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na równowagę sił między Wschodem a Zachodem? Czy azjatyckie demokracje w ogóle istnieją, i czym różnią się od europejskich? Czy jihad jest cool? Jeśli interesuje Cię dynamika procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w Azji XXI w., wybierz studia azjatyckie z lektoratem z języka chińskiego lub arabskiego w Collegium Civitas. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci zrozumieć specyfikę tego pełnego sprzeczności kontynentu: od demokratycznych Indii po autorytarną Koreę Północną, od najbogatszych państw świata Kataru i Kuwejtu, przez dynamicznie rozwijające się Chiny aż do upadłych państw – Syrii i Afganistanu.
 

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • polityki międzynarodowej w Azji;
 • systemów politycznych w Azji;
 • azjatyckich modeli gospodarczych;
 • cywilizacji azjatyckich oraz współczesnych kultur azjatyckich.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • komunikacji w języku chińskim lub arabskim;
 • analizowania procesów geopolitycznych w Azji;
 • analizowania wewnętrznych problemów społeczno-politycznych państw azjatyckich oraz ich globalnych konsekwencji;
 • budowania i kształtowania relacji w uwarunkowaniach azjatyckich.

 

Perspektywy zawodowe:

 • organizacje międzynarodowe operujące w Azji (ONZ, NATO);
 • firmy eksportowe działające na rynkach azjatyckich;
 • azjatyckie firmy obecne w Polsce (Samsung, LG, Bank of China);
 • sektor usług i turystyki, obsługa klientów z państw Azji;
 • oddziały administracji publicznej współpracujące z inwestorami z Azji;
 • polskie placówki dyplomatyczne w Azji;
 • media (prasa, telewizja, portale internetowe).

 

Atuty:

 • program studiów obejmuje lektoraty z języka chińskiego lub arabskiego;
 • studenci mają możliwość poznania krajów i kultur azjatyckich dzięki wyjazdom na uczelnie partnerskie, do Turcji i Gruzji (w ramach programu Erasmus +) oraz Kazachstanu, Kirgistanu, Korei, Libanu lub na Tajwan (poza programem Erasmus +);
 • Uczelnia zapewnia możliwość odbycia stażu w Fundacji El-Karama, której działania koncentrują się w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA);
 • w ramach zajęć studenci odwiedzają placówki dyplomatyczne państw azjatyckich oraz miejsca związane z kulturami azjatyckimi w Warszawie;
 • program studiów kładzie nacisk na unikalną różnorodność i dynamikę kontynentu, przedstawionego przez pryzmat współczesnych wyzwań społecznych, politycznych i gospodarczych, takich jak: koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku czy kryzys migracyjny, których konsekwencje swobodnie przekraczają umowne granice między Azją a Europą;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa