Stosunki międzynarodowe

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Kariera zawodowa i sukces w pracy w środowisku międzynarodowym wymagają znajomości relacji międzykulturowych oraz posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu globalnej dynamiki współczesnego świata, dotyczącej takich zjawisk, jak: globalizacja, bezpieczeństwo, terroryzm, prawa człowieka, europejski system bezpieczeństwa czy interakcje pomiędzy głównymi aktorami w przestrzeni międzynarodowej. Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe – II stopień dają możliwość nabycia cenionych przez pracodawców umiejętności w zakresie trafnego identyfikowania problemów, ich pogłębionej analizy oraz wypracowywania praktycznie zorientowanych zaleceń. Warunki do skutecznego przyswajania wiedzy i opanowywania umiejętności tworzą wybitni wykładowcy Collegium Civitas, wśród nich wielu byłych i czynnych dyplomatów, badacze i eksperci, o bogatym dorobku i praktycznym doświadczeniu.

 

Zdobędziesz pogłębioną wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • teorii stosunków międzynarodowych,
 • międzynarodowej ekonomii politycznej,
 • bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • zagrożeń terrorystycznych,
 • negocjacji międzynarodowych,
 • globalnych wyzwań rozwojowych.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizowania sytuacji na arenie międzynarodowej i wyciągania trafnych wniosków;
 • wykorzystania mediów w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
 • znajomości słownictwa angielskiego z dziedziny stosunków międzynarodowych;
 • skutecznego wykorzystywania technik komunikacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • ministerstwa (np. MSZ, MON, MSWiA, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
 • agencje bezpieczeństwa;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • instytucje Unii;
 • media (prasa, telewizja, Internet, radio);
 • placówki kulturalne i społeczne;
 • firmy konsultingowe;
 • działy współpracy zagranicznej w instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • instytucjach publiczne oraz przedsiębiorstwa związane z międzynarodową współpracą gospodarczą;
 • ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ekonomiści, praktycy z bogatym doświadczeniem w dyplomacji i organizacjach międzynarodowych, m. in. dr hab. Paweł Dobrowolski, prof. CC, prof. M. Krzysztof Byrski, dr Kerry Longhurst, dr Rafał Trzaskowski, dr Julian Pańków, amb. Grzegorz Dziemidowicz, amb. Sławomir Klimkiewicz;
 • studia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych tendencji i zmian zachodzących w polityce i gospodarce światowej;
 • program oparty jest na wzorcach międzynarodowych;
 • bogaty wachlarz zajęć praktycznych da Ci konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa