Stosunki międzynarodowe

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Rozważasz karierę zawodową w środowisku międzynarodowym? Widzisz siebie w przyszłości w strukturach administracji UE, a może chciałbyś zostać specjalistą w zakresie zarządzania projektami w dyplomacji? Na kierunku Stosunki międzynarodowe opanujesz wiedzę w zakresie negocjacji i dyplomacji, prawa międzynarodowego i gospodarki światowej, międzynarodowego bezpieczeństwa czy budowania relacji międzykulturowych. Wyposażymy Cię w niezbędne instrumenty analizy mechanizmów międzynarodowego współdziałania i rywalizacji. Będziesz miał możliwość studiowania u praktyków dyplomacji i stosunków międzynarodowych – byłych i obecnych ambasadorów RP oraz posłów do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, doradców wielu instytucji międzynarodowych, badaczy i ekspertów w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych.

 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • polityki międzynarodowej;
 • prawa międzynarodowego i gospodarki światowej;
 • integracji europejskiej;
 • kultury;
 • filozofii i etyki;
 • nauk społecznych.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizowania złożonych problemów globalnych i międzynarodowych;
 • budowania i kształtowania relacji;
 • technik komunikacji i negocjacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • sektor publiczny, samorząd i administracja państwowa;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje Unii Europejskiej, ONZ, NATO;
 • działy współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach;
 • media (prasa, radio, Internet).

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą praktycy dyplomacji i stosunków międzynarodowych – byli i obecni ambasadorowie RP, doradcy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ekonomiści, badacze Europy, specjaliści z bogatym doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności analizowania złożonych problemów globalnych;
 • opanujesz umiejętności budowania i kształtowania relacji oraz technik komunikacji;
 • w programie studiów znajdziesz również przedmioty związane z: cyberbezpieczeństwem, protokołem dyplomatycznym, zarządzaniem projektami w dyplomacji, czy promocją marki narodowej;
 • studia łączą przygotowanie teoretyczne z wiedzą praktyczną – program odpowiada na potrzeby rynku pracy
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa