Stosunki międzynarodowe

Udostępnij strone

Na kierunku Stosunki międzynarodowe – studia II stopnia ugruntujesz i pogłębisz wiedzę dotyczącą najważniejszych, zarówno tradycyjnych, jak i nowych dziedzin współczesnych stosunków międzynarodowych – od dyplomacji i negocjacji, prawa międzynarodowego i funkcjonowania gospodarki światowej, poprzez kwestie bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych, integracji europejskiej, aż po globalne wyzwania w zakresie ekologii czy cyberbezpieczeństwa. Studia dadzą Ci możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie analizy informacji i interpretacji zdarzeń zachodzących w środowisku międzynarodowym, komunikowania się i prowadzenia negocjacji, a także budowania relacji w wielokulturowym otoczeniu. Będziesz miał możliwość studiowania u praktyków dyplomacji i stosunków międzynarodowych – byłych i obecnych ambasadorów RP oraz posłów do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, doradców wielu instytucji międzynarodowych, badaczy i ekspertów w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych.
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • teorii i praktyki stosunków międzynarodowych,
 • międzynarodowej ekonomii politycznej,
 • bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • zagrożeń asymetrycznych,
 • negocjacji międzynarodowych,
 • globalnych wyzwań rozwojowych.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w kontekście międzynarodowym,
 • analizy oraz interpretacji i trafnego oceniania zjawisk i procesów,
 • precyzyjnego wyrażania opinii,
 • budowania relacji międzykulturowych,
 • technik komunikacji i negocjacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje i przedsiębiorstwa związane z międzynarodową współpracą gospodarczą;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • sektor publiczny, samorząd i administracja państwowa;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje Unii Europejskiej, ONZ, NATO;
 • ośrodki badawcze i eksperckie, zajmujące się stosunkami międzynarodowymi;
 • dyplomacja;
 • działy współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach;
 • środki masowego przekazu – prasa, radio, telewizja.

 

Specjalności do wyboru: