Stosunki międzynarodowe

Udostępnij strone

 

Kierunek Stosunki międzynarodowe jest adresowany do osób zainteresowanych współczesną polityką międzynarodową, gospodarką światową czy marketingiem międzynarodowym, pragnących gruntownie przygotować się do pracy w środowisku międzynarodowym. Wybierając ten kierunek zdobędziesz rozległą wiedzę dotyczącą najważniejszych, tradycyjnych i nowych dziedzin współczesnych stosunków międzynarodowych. Wyposażymy Cię w praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji, analizy i interpretacji wydarzeń rozgrywających się na światowych scenach politycznych i gospodarczych oraz radzenia sobie z problemem oceny i wiarygodności uzyskanych informacji. Zdobycie tych kompetencji gwarantuje możliwość podjęcia ciekawej pracy, a jednocześnie zapewnia Ci dobre podstawy do podjęcia studiów II stopnia.

 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • teorii stosunków międzynarodowych,
 • historii i współczesności stosunków międzynarodowych,
 • prawa międzynarodowego,
 • ekonomii i ekonomii międzynarodowej,
 • bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • studiów strategicznych.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizy i interpretacji zdarzeń i procesów międzynarodowych,
 • prowadzenia negocjacji,
 • wykorzystywania gier jako narzędzia budowania strategii,
 • analizy i interpretacji danych statystycznych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Organizacje międzynarodowe takie jak ONZ, NATO, OBWE, UNESCO,
 • administracja publiczna,
 • instytucje i organy Unii Europejskiej,
 • agencje bezpieczeństwa,
 • firmy i korporacje międzynarodowe,
 • działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,
 • środki masowego przekazu zajmujące się zagadnieniami międzynarodowymi,
 • służby dyplomatyczne państwa,
 • „think-tanki” i instytucje analityczne.

 
 

Specjalności do wyboru w ramach kierunku: