Stosunki międzynarodowe / International Relations

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe/International Relations

Na specjalności Stosunki międzynarodowe uzupełnisz wiedzę dotyczącą współczesnej polityki międzynarodowej i stosunków pomiędzy graczami występującymi na scenie międzynarodowej. Program kładzie szczególny nacisk na zagadnienia, które są niezbędne dla wyjaśnienia globalnej dynamiki współczesnego świata, czyli globalizacji, bezpieczeństwa, terroryzmu, praw człowieka, europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej. Studia obejmują m.in. poszerzone kursy z prawa i gospodarki międzynarodowej, prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym, a także wykorzystania mediów w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, ale to Ty decydujesz, jaką część zajęć chcesz realizować w języku angielskim. Dzięki takiej formule programu zwiększasz swoje kompetencje językowe oraz szanse na znalezienie wymarzonej pracy w środowisku międzynarodowym.
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu :

 • złożonych procesów zachodzących w ramach stosunków międzynarodowych,
 • działania międzynarodowych koncernów i organizacji międzynarodowych,
 • interakcji między organizacjami międzynarodowymi a instytucjami,
 • globalnego bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych,
 • mediów w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji.

 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej,
 • analizowania sytuacji na arenie międzynarodowej i wyciągania trafnych wniosków,
 • krytycznej oceny dostępnych danych,
 • prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej,
 • wykorzystania mediów w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • działy współpracy zagranicznej w instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa związane z międzynarodową współpracą gospodarczą;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie;
 • zagraniczne media (prasa, telewizja, Internet, radio);
 • placówki kulturalne i społeczne;
 • firmy konsultingowe.

 

Atuty:

 • profesjonalną wiedzę podczas zajęć przekazują praktycy stosunków międzynarodowych;
 • studia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych tendencji i zmian zachodzących w polityce i gospodarce światowej;
 • program oparty jest na wzorcach międzynarodowych;
 • zdobędziesz wiedzę wpisującą się w nurt najnowszego dorobku naukowego politologii i ekonomii zarówno krajowego, jak i światowego;
 • posiądziesz kluczowe kompetencje z zakresu analizowania sytuacji na arenie międzynarodowej oraz prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym;
 • możesz wybierać zajęcia, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom i zawodowym ambicjom;
 • zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim, dzięki czemu będziesz lepiej przygotowany do podjęcia zawodowych wyzwań w środowisku międzynarodowym.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa