Startup Workshop

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na tę specjalność została zakończona.

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  angielski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie

 

Specjalność dla zainteresowanych zdobyciem umiejętności w obszarze startupów, internetu i nowych mediów.

Studia są interdyscyplinarne, uwzględniają startupy na polskim i zagranicznym rynku. Obejmują zagadnienia: od idei, poprzez tworzenie biznesplanu, projektowanie i wdrożenie technologiczne, aż do pozyskania finansowania, czyli przygotowują do zrozumienia procesu przekształcenia idei w działający model biznesowy. Studia wykształcą kadrę, która wpłynie na gospodarczy rozwój kraju oraz umożliwi rozwinięcie biznesu (też w środowisku międzynarodowym).

Perspektywy zatrudnienia:

 • Startupy,
 • przedsiębiorstwa,
 • sektor publiczny,
 • instytucje promujące startupy za granicą, np. „Going Global”.

Kluczowe kompetencje:

 • Umiejętności projektowania produktu,
 • tworzenie i wykorzystanie makiet aplikacji,
 • prowadzenie badań rynkowych;
 • zarządzanie projektami,
 • umiejętności marketingowe: planowanie i realizacja kampanii w kraju i za granicą;
 • funkcjonowanie w ramach sieci – networking,
 • programowanie architektury informacji w aplikacji;
 • korzystanie z narzędzi analitycznych serwisów internetowych

Kompetencje przedsiębiorcze:

 • wytyczanie celów i osiąganie ich,
 • konsekwencja,
 • przywództwo;
 • kompetencje komunikacyjne i współpracy w grupie

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa