Socjologia

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Socjologiczne studia magisterskie umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Jeżeli interesujesz się społeczeństwem, kulturą, procesami zmian w świecie oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów społecznych, specjalność Socjologia jest adresowana do Ciebie. Poza kanonem wiedzy socjologicznej, program obejmuje zagadnienia związane z komunikacją w mediach cyfrowych, analizą współczesnych ruchów społecznych, Public Relations, lobbingiem i rzecznictwem interesów. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury, m. in. , m. in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Hanna Palska, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Marta Sałkowska.
 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • przeprowadzania badań marketingowych i opinii publicznej,
 • analizy danych i pisania raportów,
 • stosowania narzędzi związanych z Public Relations,
 • stosowania zagadnień psychologicznych,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy marketingowe;
 • agencje Public Relations;
 • domy mediowe;
 • działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych;
 • ośrodki badań opinii społecznej i rynku;
 • działy personalne, agencje doradztwa personalnego, agencje zatrudnienia, agencje headhunterskie;
 • ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie;
 • organy administracji rządowej i publicznej;
 • sztaby wyborcze.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury, m. in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Hanna Palska, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Marta Sałkowska;
 • zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów;
 • nauczysz się skutecznie analizować relacje międzyludzkie wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy;
 • zdobędziesz umiejętności stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności;
 • posiądziesz kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych;
 • nauczysz się sprawnie komunikować z otoczeniem;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa