Socjologia

Udostępnij strone

Zalecane przedmioty fakultatywne w r. ak. 2021/2022*

Zalecane przedmioty fakultatywne:

  • Komunikacja medialna
  • Marketing i reklama społeczna
  • Podstawy marketingu i reklamy
  • Psychologia społeczna – podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty
  • Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje
  • Socjologia organizacji i zarządzania

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulec zmianom.