Socjologia

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Interesujesz się społeczeństwem, kulturą, procesami zmian w świecie? Wybierz specjalność Socjologia i poznaj zjawiska sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Nauczysz się również analizować relacje międzyludzkie wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy.
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • antropologii kulturowej,
 • społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
 • struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
 • tworzenia się więzi międzyludzkich,
 • stosowania zagadnień związanych z Human Resources i Public Relations,
 • mechanizmów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • opracowania i analizy wyników badań marketingowych oraz opinii publicznej,
 • analizy danych i pisania raportów,
 • analizy statystycznej i marketingowej,
 • umiejętnego stosowania zagadnień psychologicznych,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy marketingowe,
 • agencje Public Relations,
 • domy mediowe,
 • działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych,
 • ośrodki badań opinii społecznej i rynku,
 • działy personalne, agencje doradztwa personalnego, agencje zatrudnienia, agencje headhunterskie,
 • sektor publiczny,
 • ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie,
 • organy administracji rządowej i publicznej,
 • służby społeczne,
 • sztaby wyborcze.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury;
 • zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów;
 • nauczysz się skutecznie analizować relacje międzyludzkie wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy;
 • możesz realizować swoje pomysły na akcje społeczne.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa