Socjologia / Sociology

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia/Sociology

Socjologiczne studia magisterskie umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Jeżeli interesujesz się społeczeństwem, kulturą, procesami zmian w świecie oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów społecznych, specjalność Socjologia jest adresowana do Ciebie. Poza kanonem wiedzy socjologicznej, program obejmuje zagadnienia związane z komunikacją w mediach cyfrowych, analizą współczesnych ruchów społecznych, Public Relations, lobbingiem i rzecznictwem interesów.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury, m. in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Hanna Palska, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Marta Sałkowska.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, ale to Ty decydujesz, jaką część zajęć chcesz realizować w języku angielskim. Dzięki takiej formule programu zwiększasz swoje kompetencje językowe oraz szanse na znalezienie wymarzonej pracy w środowisku międzynarodowym.
 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • przeprowadzania badań marketingowych i sondaży opinii publicznej,
 • korzystania z różnorodnych technik badawczych,
 • interpretacji zjawisk społecznych,
 • analizy danych i pisania raportów,
 • stosowania narzędzi związanych  Public Relations,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych,
 • komunikacji społecznej.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy marketingowe;
 • agencje Public Relations;
 • domy mediowe;
 • działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych;
 • ośrodki badań opinii społecznej i rynku;
 • działy personalne, agencje doradztwa personalnego, agencje zatrudnienia, agencje headhunterskie;
 • ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie;
 • organy administracji rządowej i publicznej;
 • sztaby wyborcze.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury, m. in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Hanna Palska, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Marta Sałkowska;
 • zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów;
 • nauczysz się skutecznie analizować relacje międzyludzkie wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy;
 • zdobędziesz umiejętności stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności;
 • posiądziesz kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych;
 • ćwiczenia i wykłady są prowadzone w języku polskim i angielskim, ale to Ty decydujesz jaką część zajęć realizujesz w języku angielskim;
 • nauczysz się sprawnie komunikować z otoczeniem.

Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa