Socjologia / Sociology

Udostępnij strone

Przedmioty* kierunku Socjologia na r. ak. 2018/2019

 • Analiza danych ilościowych (SPSS) – Quantitative Data Analysis (SPSS)
 • Analiza danych jakościowych (Atlas.ti) – Qualitative Data Analysis (Atlas.ti)
 • Filozofia i idee społeczno-polityczne – Philosophy
 • Gospodarka i społeczeństwo – Economy and Society
 • Historia społeczna Europy (XX i XXI wiek)
 • Historia społeczna Polski (XX i XXI wiek)
 • Jednostka i społeczeństwo (mikrosocjologia) – Microsociology
 • Kultury i społeczeństwo – Culture and Society
 • Logika i metodologia nauk społecznych – Logics and Methodology of Social Science
 • Myślenie socjologiczne w praktyce z elementami warsztatu pisania akademickiego – Sociology in Practice with Elements of Academic Writing for Social Scientists
 • Statystyka dla socjologów – Statistics for Social Research
 • Struktury społeczne: mega-, makro-, mezo- – Macrosociology
 • Techniki badań ilościowych i jakościowych – Sociological Research (Qualitative and Quantitative)
 • Teorie socjologiczne – ćwiczeniaa – Sociological Theories – workshop
 • Teorie socjologiczne – główne paradygmaty – Sociological Theories
 • Współczesne społeczeństwo polskie – Contemporary Polish Society
 • Wstęp do socjologii – Introduction do Sociology
 • Język polski (dla cudzoziemców)
 • Język obcy: Studia stacjonarne do wyboru język angielski, hiszpański, francuski, niemiecki. Studia niestacjonarne język angielski.
 • Praktyki zawodowe
 • Seminarium licencjackie
 • Spotkania z praktykami
 • WF
 • Zajęcia dyplomowe

*Program może ulec nieznacznym zmianom

 

Uwaga: Kolejność zajęć realizowanych przez osoby rozpoczynające studia od semestru letniego (od lutego lub marca) może różnić się od kolejności realizowanej przez osoby rozpoczynające od semestru zimowego (od października).

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa