Socjologia

Udostępnij strone

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa i metodach jego badania. Studia na kierunku Socjologia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych
 • myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego,
 • społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
 • struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
 • teorii tworzenia się więzi międzyludzkich,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.
Studia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem kariery w:
 • sektorze życia publicznego,
 • mediach,
 • ośrodkach badań społecznych i rynku,
 • organach administracji rządowej i publicznej,
 • służbach społecznych,
 • sztabach wyborczych.
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury.