Socjologia

Udostępnij strone

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Jeżeli pasjonuje Cię praca z ludźmi i wszelkie aspekty komunikowania się z otoczeniem, wybierz kierunek Socjologia i naucz się analizować zachodzące przekształcenia społeczne, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych.
W zależności od wybranej przez Ciebie specjalności będziesz mógł poszerzać wiedzę w zakresie: nowych mediów, coachingu, komunikacji zintegrowanej, biznesu i zarządzania, marketingu lokalnego czy cyberbezpieczeństwa.
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk i badań społecznych, socjologowie kultury, mniejszości etnicznych, a także sztuki i kultury współczesnej oraz filozofii, m. in. prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Jan Pakulski, prof. Jan Skórzyński, prof. Tadeusz Gadacz, dr Katarzyna Iwińska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński.

  Moja historia pokazuje, że studiowanie socjologii w Collegium Civitas to strzał w dziesiątkę i gwarancja zdobycia bardzo ciekawej pracy. 15 lat temu, po III roku studiów zdecydowałam się na staż w agencji badawczej prowadzonej przez naszą wykładowczynię* i od tamtej pory to zawsze „praca szukała mnie”. Ani razu nigdzie sama nie aplikowałam, a zapraszano mnie wielokrotnie na rozmowy rekrutacyjne. To wszystko dzięki umiejętnościom, które zapoczątkowała Uczelnia. Gdybym miała dokonać wyboru jeszcze raz, na pewno wybrałabym Collegium Civitas!
Joanna Mazurkiewicz-Stala, absolwentka Socjologii w Collegium Civitas, Kierownik zespołu badawczego w 4P research mix

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych,
 • myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego,
 • społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
 • struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
 • tworzenia się więzi międzyludzkich.
Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:
 • interpretacji zjawisk społecznych;
 • stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności;
 • stosowania różnorodnych technik badawczych;
 • komunikacji społecznej.
Perspektywy zawodowe:
 • sektor życia publicznego,
 • media,
 • ośrodki badań społecznych i rynku,
 • organy administracji rządowej i publicznej,
 • służby społecznych,
 • sztaby wyborcze.

Specjalności do wyboru: