Socjologia biznesu i organizacji

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Specjalność Socjologia biznesu i organizacji  przygotowuje do podjęcia działalności biznesowej lub pracy w środowisku biznesu. Na studiach poznasz zasady zarządzania organizacją, projektami oraz ludźmi jak również nauczysz się w jaki sposób kształtować kulturę organizacyjną. W trakcie zajęć poznasz  procesy, procedury oraz systemy stosowane  w organizacjach. Nauczysz się jak nowoczesnymi metodami zarządzać ludźmi. Zdobyta wiedza oraz  umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu socjologii i zarządzania pozwolą Ci na optymalny wybór miejsca i charakteru pracy.

 

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne m. in. z zakresu:

 • zarządzania strategicznego;
 • zarządzania ludźmi w środowisku wielokulturowym;
 • zarządzania projektami;
 • zachowań konsumenckich i metod ich badania;
 • socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu;
 • metodologii i metod badań społecznych oraz diagnozy socjologicznej;
 • kultury organizacyjnej;
 • zarządzania kapitałem ludzkim;
 • zachowań organizacyjnych – motywowania czy rozwiązywania konfliktów w pracy;
 • negocjowania;
 • komunikacji społecznej i budowania relacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa i korporacje,
 • organizacje doradcze i consultingowe,
 • organizacje badań społecznych i konsumpcyjnych
 • organizacje pozarządowe,
 • działy HR przedsiębiorstw,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Atuty:

 • specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych;
 • będziesz doskonalić kompetencje z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji społecznej;
 • będziesz przygotowany do pracy zarówno w korporacjach, jak i do założenia własnej działalności gospodarczej;
 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk i badań społecznych, socjologowie kultury, oraz filozofii, m. in. prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Jan Pakulski, prof. Jan Skórzyński, prof. Tadeusz Gadacz, dr Katarzyna Iwińska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński oraz specjaliści z zakresu zarządzania i kultury organizacyjnej, m.in. dr Wioletta Małota, psychologii biznesu dr Adam Zemełka;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa