Skuteczny Inspektor Ochrony Danych

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2021/22 zajęcia w soboty w siedzibie uczelni, w niedziele online – harmonogram

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry) – 160 godz.
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2021 r.

RODO wymaga, aby Inspektor Ochrony Danych wyznaczany był na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Wybierz studia podyplomowe Skuteczny inspektor ochrony danych, które dają Ci gwarancję spełnienia tego warunku.
Studia pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje 4 kroki do pracy IOD
1
Poznaj trendy
Poznasz rolę i miejsce danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym.
Zgłębisz zagadnienia sieci społecznych, wartości danych osobowych jako informacji, dowiesz się, jaka jest zależność między big data a zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych osobowych.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Dowiesz się, jak zintegrować ochronę danych osobowych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), poznasz kolejne kroki związane z ochroną danych osobowych na etapie projektowania systemów informatycznych, poznasz metodykę zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych, a także w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
3
Ucz się od praktyków
Skuteczny Inspektor Ochrony Danych to pierwsze w Polsce studia prowadzone przez profesjonalistów (czynnych Inspektorów Ochrony Danych, audytorów), na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach, a także przez wieloletnich pracowników organu nadzorczego (UODO) oraz firm doradczych i konsultingowych.
4
Ucz się w praktyce
Podczas zajęć praktycznych wypracujesz rozwiązania w zakresie projektowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym w organizacji, niezbędne do osiągnięcia założonych celów biznesowych. Przeprowadzisz również kompletną analizę ryzyka informacyjnego, a w konsekwencji także ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA). W tym zakresie proponujemy autorską metodykę.

 

Atuty:

 • uczysz się od ekspertów czynnie zajmujących się ochroną danych i audytorów – oni przekażą Ci wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności;
 • zdobędziesz kompleksową i aktualną wiedzę niezbędną dla Inspektora Ochrony Danych – od poznania roli inspektora ochrony danych w procesie kontroli, przez integrację ochrony Danych Osobowych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, po tworzenie i utrzymanie dokumentacji SZBI;
 • swoją wiedzę wykorzystasz w różnych organizacjach, w ramach już istniejących struktur i procesów – dowiesz się, jak zastosować najwłaściwsze instrumenty służące do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, na miarę każdej organizacji;
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymaganiami RODO.

 


Studia są przeznaczone dla:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i chcą się przygotować do pracy w działach zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • obecnych i przyszłych inspektorów ochrony danych;
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów oraz strategii zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym lub poszczególnych domen tej funkcji;
 • osób odpowiedzialnych w organizacji za określenie celów i środków służących do przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności podmiotów zarządczych;
 • doświadczonych specjalistów z działów ochrony danych, prawnych, informatycznych, HR, relacji z klientami.

 

 

Partner

kierunku

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa