Skuteczny Inspektor Ochrony Danych

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry) – 160 godz.
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

 

 

Studia pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Posiadanie wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest istotne zarówno z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, jak również publicznych, ich organów zarządczych, a w szczególności osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces. Rozporządzenie UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) przewiduje wiele nowych rozwiązań, również takich, które budzą szereg kontrowersji, obaw i niezrozumienia.
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia obowiązków w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Głównym ich adresatem są osoby sprawujące funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach już istniejących struktur i procesów, zastosować najwłaściwsze instrumenty służące do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, na miarę każdej organizacji.

 

 

Studia są skierowane do:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, szczególnie do obecnych i przyszłych inspektorów ochrony danych;
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów oraz strategii zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym lub poszczególnych domen tej funkcji;
 • osób odpowiedzialnych w organizacji za określenie celów i środków służących do przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności podmiotów zarządczych;
 • doświadczonych specjalistów z działów ochrony danych, prawnych, informatycznych, HR, relacji z klientami, itp.

 

Absolwenci studiów:

 • będą bardziej świadomi istoty oraz charakteru obecnych uwarunkowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych;
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie współpracy z organem nadzorczym w sprawach ochrony danych osobowych;
 • poznają zasady definiowania wspólnych płaszczyzn współpracy pomiędzy funkcją zapewnienia bezpieczeństwa informacji, a innymi funkcjami biznesowymi oraz kontrolnymi w organizacji;
 • zapoznają się z zasadami określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne w organizacji.

 

Perspektywy zawodowe:

W odniesieniu do szeregu podmiotów posiadanie (wyznaczenie) IOD stało się obowiązkiem prawnym. W kraju istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie RODO wymaga, aby IOD wyznaczany był na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych w Collegium Civitas daje gwarancję spełnienia opisanego warunku.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa