Zapisy on-line

Udostępnij strone

Zapisy on-line

Proces  rekrutacji w  4 krokach:

Krok 1.
Wypełnij internetowy formularz rekrutacyjny REJESTRACJA ON-LINE

Krok 2.
Dokonaj opłaty za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego CC lub przelewem na konto (z dopiskiem Collegium Dziecięce). Płatności dokonaj po potwierdzeniu przez Collegium Civitas zakwalifikowania dziecka.

Krok 3.
Podpisanie umowy uczelnia-Mały Student – Wzór umowy Collegium Dziecięce

Podpisaną umowę prosimy o dostarczenie  osobiście do naszego działu rekrutacji  lub wysłanie pocztą na adres:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
12 piętro, pokój 1210

Krok 4.
Rozpoczęcie zajęć

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia zajęć zostaną przekazane drogą mailową po dopełnieniu powyższych formalności. 10% zniżki dla rodzeństwa! (zniżka realizowana jest w ostatniej racie – szczegóły w Opłaty


REKRUTACJA ONLINE

Kontakt:
Collegium Dziecięce
Agnieszka Wnuk-Lipińska
tel. 509 044 733
email: collegiumdzieciece@civitas.edu.pl

Pałac Kultury i Nauki
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa;