Psychologia społeczna

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Interesujesz się rolą psychiki człowieka w relacjach międzyludzkich? Doceniasz znaczenie umiejętności miękkich, związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją? Wybierz specjalność Psychologia społeczna, na której zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne m. in. z zakresu kształtowania relacji, sztuki porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów, także w środowisku międzykulturowym. Nabędziesz kompetencje psychologiczne niezbędne w wielu dziedzinach zawodowych, zarówno związanych z życiem gospodarczym jak i społecznym.
 

Zdobędziesz – w drodze treningu psychologicznego – praktyczne umiejętności psychologiczne, takie jak:

 • analiza i diagnozowanie pracy zespołów i ich liderów,
 • podstawy rozwiązywania konfliktów (negocjacje i mediacje),
 • projektowanie badań jakościowych w dziedzinie reklamy i marketingu,
 • analiza procesów podejmowania decyzji,
 • diagnozowanie i projektowanie programów przeciwdziałających uprzedzeniom i dyskryminacji,
 • rozumienie potrzeb i mechanizmów postępowania ludzi,
 • sztuka efektywnego porozumiewania się.

 

Perspektywy zawodowe:

 • agencje reklamowe,
 • agencje PR,
 • centra badań społecznych i marketingowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • bankowość
 • wiele innych, w których umiejętności psychologiczne mają podstawowe znaczenie.

 

Atuty:

 • zespół prowadzących tworzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w kraju;
 • znaczną część zajęć stanowią warsztaty, które umożliwiają wykorzystanie rozwijanych i doskonalonych kompetencji i umiejętności w praktyce;
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne;
 • nauczysz się rozwiązywać konflikty, również w środowisku międzykulturowym.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa