Proza dla początkujących

Udostępnij strone

Program kursu* obejmuje 25 godzin dydaktycznych realizowanych semestr w trybie niestacjonarny


Ramowy program kursu:*

  1. Źródła inspiracji. Emocje. Biografia. Otwarcie vs. początek. Pierwsze zdanie. Tytuł. Czytanie.
  2. Otoczenie. Konflikt. Punkty widzenia.
  3. Struktura tekstu literackiego. Scena. Sekwencja scen.
  4. Sztuka dialogu literackiego. Pokazuj, nie opowiadaj. Napięcie.
  5. Jak pisać, żeby napisać. Jak pisać, żeby wydać.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji kursu:

Podstawową zasadą realizacji kursu jest praca własna Uczestników, na którą składają się liczne zadania wykonywane pomiędzy zajęciami oraz praca nad autorskim tekstem, o ile Uczestnicy mają na taki tekst pomysł. Jeśli go nie mają, inspirację z pewnością znajdą na kursie.

Kolejną zasadą organizującą zajęcia jest przedstawianie swoich prac prowadzącej oraz wszystkim uczestnikom kursu. Wskazujemy słabe i mocne strony każdego utworu, przygotowując w ten sposób Kursantów do przyjmowania twórczej krytyki.

Wymagamy również lektury kilku książek, do których będziemy się odwoływać w czasie wykładowej części warsztatów (ich spis zostanie udostępniony przed rozpoczęciem zajęć).

 

Forma zaliczenia kursu

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

Uczestniczy otrzymują zaliczenie kursu po wykonaniu wszystkich zadań domowych oraz po przedstawianiu autorskiego tekstu (początek powieści, fragment powieści, część zbioru opowiadań), który powinien liczyć co najmniej 25.000–40.000 znaków ze spacjami.

 

Absolwent kursu uzyskuje dyplom ukończenia kursu wydane przez Collegium Civitas.

 

 

Harmonogram*

 

Terminy zjazdów w roku 2019/2020:

Semestr zimowy:

Grudzień: 13;
Styczeń: 17;

 

Semestr letni:

Marzec: 13;
Kwiecień: 17;
Maj: 15;
 

 

Godziny:
16.30-20.30
 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa*Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.